Skolgårdsprojektet

Viktiga dokument och information om Skolgårdsprojektet i pdf-format:

Ströartiklar och notiser i dagspressen (på webben):


Samfundskonstprojektet "stans bästa skolgård" - 2008-2009

Elever och lärare har medverkat i olika processer i framställning av ett gemensamt betongkonstverk som kan användas pedagogiskt. Vi har tagit fasta på viktiga händelser i Lagmans skolas historia, fortlöpande aktiviteter med en bakgrund och en framtid i skolverksamheten. Dessa verksamhetsformer är teater och musik, lägerskola och utomhuspedagogik, stafettkarnevalen och olika kulturella yttringar i skolan. Eleverna har fått delta i dramatiseringar av olika tidsepoker av skolans 100-åriga historia. Det kulturpedagogiska med identitetsbyggande aktiviteter är viktigt. Olika processer och delresultat är likvärdiga. Alla elever i skolan kommer på ett eller annat sätt att vara delaktiga i samfundskonstprojektet. Slutresultatet, en grafisk betonginstallation som leder vatten, kommer att installeras på skolgården under våren 2009 i samband med olika aktiviteter utomhus.
Den konstnärliga processen leds av konstnär Eva Forsman från samfundskonstgruppen SUPERCULTIVATOR.


Skoldag från 19020-talet
Elevarbeten med olika tidsepoker


Gammaldags spel och lekar


Grupparbeten som underlag för betonginstallation


Tidningen Vi och vår skola har varit på besök och ett omfattande reportage om vårt skolgårdsprojekt är resultatet.

Det började med en idé om att piffa upp skolgården för att den skulle matcha den nyrenoverade skolbyggnaden. Projektet blev en mångårig process som präglar all verksamhet och alla människor i Lagmans skola i Jakobstad.

Den nya logon är en snäcka ritad av en konstnärlig mamma, och mottot "ute är inne" sätter fokus på det viktiga i den "nya" skola som skolgårdsprojektet lett till.
Snäckan finns rent fysiskt mitt på skolgården - skolans hjärta, som rektor Jan Fellman uttrycker det...

Läs mera här>>>Trädgårdsklubben "Minimaskarna" i fart med höststädningen, 2008, Foto: © Pirjo Salonen