Työpaikkoja vihreällä veroudistuksella


Verotuksen painopiste luonnonvarojen kulutukseen ja saastuttamiseen.

Uusiutumattomien lunnonvarojen ja erityisesti energian verotusta kiristämällä ja työn verotusta keventämällä (työnantajan välilliset kustannukset erityiseti tuloveroasteikon alapäässä) voidaan puuttua työllisyyteenkin.

Kotimaisen puuenergian huono hyödyntäminen on paha häpeätahra. Miksi emme louhisi omin voimin vaaratonta "uraaniamme" omien työttömien voimin ja rikastaisi sillä maaseutua ja koko yhteiskuntaa. Osa metsistämme kaipaa harventamista tulevaisuuden tukkipuun turvaamiseksi.

Vaikka ekologisesti kestävä kehitys onkin jo kulunut fraasi, niin se tie on myös Suomen tie ja suomalaisen maaseudun, maaperän ja siten myös Pohjanmaan ja pohjalaisen elämänmuodon tie ja hengissä säilymisen edellytys. Se ei ole mikään (nykypolitiikan keskushenkilöiden suosima) ainoan totuuden tai yhden vaihtoehdon tie. Se kuuluu elämän perusedellytyksiin niin kuin aurinko, vesi, ravinto.


· Työpaikoista
· Luomutuotannosta
· Kansanedustajan roolista
· Hyvinvointipalveluista
· Vihreästä tulevaisuudesta
· Maatalouden ympäristötuista