Maatalouden ympäristötuista


Hyöty irti EU:n maatalouden ympäristöpainotuksista!

Maatalous on varsinkin Pohjanmaalla maaseudun elävänä säilymisen ydin. Maatalouden säilyminen on valitettavasti yhä enemmän sidoksissa päätöksiin Euroopan Unionin tasolla. Se mikä on valtavirtaus unionissa on soveltuvin osin sitä meilläkin. Kansallisia sovellutuksia voi ilman muuta olla, mutta valtavirrassa on syytä pysyä niin kauan kuin unioni maataloutta tukee.

Keski-Euroopassa maatalouden ympäristövaikutukset ovat kansalaisten kannalta hälyttävämmässä tilassa kuin täällä pohjoisessa. Pohjaveden turvaamiseksi tarvitaan nopeita muutoksia parempaan suuntaan. Kuluttajien kritiikki teollista lihantuotantoa kohtaan on kiihtynyt.

Vaikka tilanne Suomessa ei ole niin paha kuin intensiivisimmän maatalouden alueella Keski-Euroopassa, niin olisi virhe suomalaiselta ruuantuotannolta olla ottamatta kaikkea irti ympäristösuuntautuneesta linjasta. Jo nyt suomalaisista viljelijöistä on ympäristötuen ja tilakohtaisten ympäristöohjelmien piirissä enemmän (lähes 90%) kuin missään muussa EU-maassa. Vaikka meillä se on osa tulotukea varsinkin Etelä-Suomen tiloille, niin silti pää on auki ja viljelijät jo tottuneet ajatukseen. Lisäksi meillä siirtymät ympäristöystävällisempään ja eläineettisempään maatalouskäytäntöön ovat usein helpompia. Sinileväongelmaa lukuunottamatta ei mitään paikallisia ympäristökatastrofeja maatalouden ympärillä ole ollut ja esimerkiksi siirtyminen lypsykarjatiloilla luomutuotantoon on suhteessa helppoa.

Suomalaisten viljelijöiden kannalta olisikin hedelmällisempää, mikäli MTK lähtisi kehittelemään maamme maataloudelle etua ympäristötuen kasvun myötä Euroopassa sen sijaan että johdonmukaisesti vastustetaan kaikkea uutta jossa vilahtaakin sana ympäristö. Erilaisiin luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon, perinnebiotooppien hoitoon, kosteikkojen rakentamiseen ja alkuperäiskantojen säilyttämiseen liittyvissä töissä voisi sitäpaitsi olla tulevaisuuden työtä useammalle ihmiselle kuin nyt ajetulla suurten tilojen tehomaatalousmallissa.

(Olen maatalouden ympäristötukijärjestelmää vuosille 2000 - 2006 miettivän Maa- ja metsätalouministeriön yksi jäsen)


· Työpaikoista
· Luomutuotannosta
· Kansanedustajan roolista
· Hyvinvointipalveluista
· Vihreästä tulevaisuudesta
· Maatalouden ympäristötuista