Hyvinvointipalvelut ovat yksi
tuotannon tekijä


Usein kuulee kovan kapitalismin kanattajien suusta vieläkin lausahduksia, miten "perusteollisuus se meidät elättää: maatalous toimii tukiaisilla ja julkinen sektori on jonkinlainen välttämätön paha - elätti". Syvällä rintaäänellä lausutaan, että "emme me täällä elä toisiemme paitoja pesemällä". Silti perusteollisuuskin nauttii työvoimansa korkeasta ammattitaidosta (koulutusjärjestelmä), säännöllisestä työssäkäynnistä (lasten päivähoito) ja työntekijöiden terveydestä (terveydenhoito, enneltaehkaisevät kampanjat, terveysvalistus). Infrastruktuurin (tiestö, tietoliikenne ym) rakentaminen ja turvallisuus (poliisi, rajavartiolaitos, armeija) yhteiskunnassa kuuluvat yhteisistä varoista kustannettaviksi.

"Tulevaisuudessa turvallinen valtio, luotettava oikeuslaitos ja toimiva demokratia voivat osoittautua tunteettoman ja isänmaattoman pääomankin silmissä tärkeiksi sijoittamisen reunaehdoiksi."

On erittäin outoa ja edesvastuutonta purkaa niitä palveluja, joihin hyvinvointimme ja myös taloudellinen toimivuutemme perustuu ja joista olemme tunnettuja muualla maailmassa.

Taloudellisen turvallisuuden lisäksi on itseisarvoisia sisvistysvaltion arvoja, joita pitää puolustaa.

  • Kaikille on turvattava laadukas perusopetus - koululaitoksen jakautuminen eliittikouluihin ja slummikouluihin pitää estää.
  • Kirjasto korkeine lainauslukuineen on kansallisen ylpeyden aihe ja sellaisena pidettävä kaikkien ulottuvilla - ilmaiseksi.
  • Neuvolajärjestelmä, ilmainen kouluruoka ja edullinen perusterveydenhuolto ovat pidettävä sivistyskansamme perustana.

 

sivun alkuun


· Luomutuotannosta