PRLogo
Veteranradio inom
OH6AG
Perinneradiotoiminta

Klubbens veteranradiostation
Kerhon perinneradioasema
OH6AG/S
RF301
RF Electronics / Harris RF-301
150 W AM/CW - 1965(Bild OH6NT)

OH6FA/SA
6PK (USSR) krigsbytesradio.
0,7 W CW/AM -1936. (Bild OH6FA)

OH6NT/SA
ASA VRFKA kompaniradio nr. 249.
1,5 W CW, 1,2 W AM - 1944. (Bild OH6NT)

Några av klubbens radioamatörer intresserar sig för restaurering av och radiokontakter med gamal radioutrustning. Tills vidare är följande apparater i bruksskick eller under restaurering:

Muutamat kerhon radioamatööreistä ovat kiinnostuneita vanhojen radiolaitteiden korjauksesta ja yhteydenpidosta niiden avulla. Toistaiseksi seuraavat laitteet ovat käyttökunnossa tai korjattavana:

OH6AG - Harris RF-301 (USA)
(National NC-100XA, överlåten till museum / luovutettu museolle)

OH6FA - VRFK (Finland), Harris RF-301 (USA), 6PK (USSR), Ra200 (Sverige)

OH6BD - Harris RF-301 (USA), VRFK (Finland)

OH6CV - Harris RF-301 (USA) ym.

OH6NT - VRFK (Finland), Ra200 (Sverige)

OH6IU (OH6AN) - 6PK (USSR)

OH6AG/S fungerade som ledningsstation under Veteranradiotillfället nr. 8 i juni 2009 (PRT #8). Här reportage från ledningsstationen i Öja, samt bidrag från övriga deltagande stationer.OH6AG/S toimi johtoasemana kesäkuussa 2009 kahdeksannessa Perinneradiotapahtumassa. (PRT #8). Tässä kertomusta johtoasemalta Öjasta, sekä muiden osallistujien kertomuksia.

Nedan OH6AG:s mottagare National NC-100XA med högtalare, som har överlåtitis till Jakobstads Museum, men kan lånas till klubben för utställningar etc. vid behov.
Alla OH6AG:n vastaanottaja National NC-100XA kovapuhujineen, joka on luovutettu Petarsaaren Museolle, mutta saadaan tarvittaessa lainaksi kerholle näyttelyihin yms.

I menyn till vänster finns knappen "Dokument". Där hittar du en sida med många artiklar om Radiohistoria, bl.a. 6PK och VRFK.

Valikossa vasemmalla on nappi "Dokument". Sieltä löydät sivun jolla on useita juttuja aiheesta Radiohistoria, mm. 6PK ja VRFK.

Veteranradiotillfällen ordnas årligen den
4.6
(Marskalkens födelsedag) och
6.12
(självständighetsdagen).
Veteranradiotillfället är ingen tävling, utan ett tillfälle för ägare av gammal (militär) radioutrustning att "vädra" sina apparater och ha kontakt med på traditionellt sätt.
Inga loggar samlas in, och deltagarna rangordnas inte.
Alla radioamatörer är välkomna att fungera som motstationer även med nyare utrustning. Veteranradiostationerna använder tilläggsbeteckningen /S efter stationsanropet för att markera att de använder minst 40 år gamla apparater.
Finsk miltärutrustning som har varit i akttiv krigstjänst använder tilläggsbetesckningen /SA.

Perinneradiotapahtumia järjestetään vuosittain
4.6
(Marsalkan syntymäpäivä) ja
6.12
(itsenäisyyspäivä).
Perinneradiotapahtuma ei ole kilpailu, vaan tilaisuus vanhan armeijaradiokaluston omistajille "tuulettaa" lait-teitaan ja pitää yhteyksiä perinteiseen tapaan. Lokeja ei kerätä ja osallistujia ei laiteta paremmuusjärjestykseen.
Kaikki radioamatöörit ovat tervetulleita toimimaan vasta-asemina myös uudemmalla kalustolla.
Perinneradioasemat käyttävät asemakutsun perässä lisämerkkiä /S osoittamaan että he käyttävät vähintään 40 vuotta vanhaa kalustoa. Suomalainen sodissa aktiivikäytössä ollut armeijakalusto käyttää lisämerkkiä /SA.

Uppdaterad / Päivitetty:16.9.2017 / OH6NT
Tillbaka - Takaisin - Back