Välkommen

Historia

Produkter

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Historia

Företaget Ceramic Store grundades 1998 och drivs av Monica Store, som har hållit på med keramik i över 20 år. Efter att ha gåttt några keramikkurser i slutet av 80-talet skaffades både drej och brännugn och så småninom utvecklades iden på att starta eget. Företaget fanns till en börjjan i drängstugan vid Nedervetils prästgård. När familjen flyttade till Terjärv fick företaget ett eget utrymme för verkstad och butik, där produktionen finns ännu idag. Som en del av verksamheten har Monica Även dragit flera kurser i keramik för nybörjare via Kronoby Medborgarinstitut.

Ceramic Stores produkter säljs förutom i Terjärv också av ett par återförsäljare runt om i Österbotten, samt av Monica själv på många av nejdens marknader.