Logo

Jakobstadsnejdens
släkt- och bygdeforskare r.f.

Händelsekalender Verksamheten Historik Släkt och Bygd Länkar KontaktuppgifterHändelsekalender

MÅNADSMÖTEN


Månadsmöten hålls vid Norra Österbottens Svenska Synskade r.f.:s lokal, Otto Malmsgatan  9 A 21. Möten börjar kl. 19.00.


Onsdag 11.10.2023 kl 19.00 Guy Björklund Mitt knotiga släktträd del 2. Mormors släkt i Sydösterbotten och lite DNA. Tack vare DNA-analyser har jag kunnat räta ut ett par centrala frågetecken, vem som är min mormors farfar och vem som är min farfar.

Onsdag 15.11.2023 kl.19.00 Majvor Willfors berättar om Nygårds verkstad och/eller Jakobstads Bilverkstad
Onsdag 13.12.2023 kl.19.00  Julfest.

Onsdag 17.01.2024 Agneta Ranta berättar bl.a.om boken ”Släkten ute i världen – Johnsons vidgar sina vyer”
                                                     som bl.a. släkterna Kuli och Johnson och deras resor ut i världen i början på 1900-talet.
Onsdag 14.02.2024
Onsdag 13.03.2024 årsmöte
Onsdag 17.04.2024


Alla är välkomna.
Är du inte medlem och finner ett intressant föredrag, är du ändå välkommen på våra månadsmöten.
Trevligt sällskap och kaffe med tilltugg.DEJOURERING


Dejourering ordnas i arkivet andra och fjärde torsdagen i månaden
kl. 18-19.00 från septemper till april. Hjälp ges att hitta i arkivet.

28.09.2023  
12.10.2023  
26.10.2023  
16.11.2023  
30.11.2023  
14.12.2023  

Bjarne Kull, Stefan Barkar
Leif Granqvist, Håkan Sjö
Mary Kaptens, Gun-May Öhman
Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
Stefan Jakobsson, Jan Ehnvall
Tommy Olin, Hans Härmälä

11.01.2024  
25.11.2024  
15.02.2024  
29.02.2024  
14.03.2024  
28.03.2024  
11.04.2024  
25.04.2024  
Marlene Byggmästar, Tage Rönn
Mary Kaptens, Gun-May Öhman
Leif Granqvist, Håkan Blomqvist
Päivi Kjellman, Ulla Storbjörk
Stefan Jakobsson, Jan Ehnvall
Tommy Olin, Håkan Sjö
Bjarne Kull, Hans Härmälä
Marlene Byggmästar, Stefan BarkarINFO


dagens problem                        

MEDLEMSKAMPANJ

medlemskampanj

OKTOBER


7.10.2023 Från residens till ruin, Gamla Vasa ur ett långt historiskt perspektiv

Lördag 07.10.2023 kl 13-17 Seminarium vid Yrkesakademins auditorie på Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30A, Vasa
Föreningen Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f. firar i år, 3 jubileer med att ordna ett seminaruim. Som föredragshållare är landskapsdirektör Mats Brandt, verksamhetsledare Heidi Hummelstedt, professor emeritus Nils Erik Villstrand, filosofie doktor Seija Johnson och filosiofie magister Niklas Rapo. Mer info i föreningens broschyr.


11.10.2023 Mitt knotiga släktträd del 2. Mormors släkt i Sydösterbotten och lite DNA

Onsdag 11.10.2023 kl 19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare, månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
Guy Björklund Mitt knotiga släktträd del 2. Mormors släkt i Sydösterbotten och lite DNA. Tack vare DNA-analyser har jag kunnat räta ut ett par centrala frågetecken, vem som är min mormors farfar och vem som är min farfar.


NOVEMBER

 

15.11.2023 Nygårds verkstad och/eller Jakobstads Bilverkstad

Onsdag 15.11.2023 kl 19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare, månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
Majvor Willfors berättar om Nygårds verkstad och/eller Jakobstads BilverkstadDECEMBER


13.12.2023 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 13.12.2023 kl 19.00 Julfest, Otto Malmsgatan  9 A 21


JANUARI

 

17.01.2024 Släkten ute i världen – Johnsons vidgar sina vyer

Onsdag 17.01.2024 kl 19.00 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare, månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21
Agneta Ranta berättar bl.a.om boken ”Släkten ute i världen – Johnsons vidgar sina vyer” som bl.a. släkterna Kuli och Johnson och deras resor ut i världen i början på 1900-talet.


FEBRUARI


14.02.2024 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 14.02.2024 kl 19.00 Månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21


MARS


13.03.2024 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 13.03.2024 kl 19.00 Årsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21


APRIL


17.04.2024 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Onsdag 17.04.2024 kl 19.00 Månadsmöte, Otto Malmsgatan  9 A 21


MAJ

 

maj.2023 Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare

Lördag - Utflykt


silhouette Jakobstad Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.
Pinnonäsgatan 28B, 68620 Jakobstad
jsbf - a t - multi.fi

Senast ändrad: 27.9.2023