24.04.2003

Svenska Österbottens Biodlare r.f.

Direktförsäljning: Södra delen

Förklaring på statusfältet för honung: S = Slut, K = på Kommande, F = Finns, N = Nästan slut

Namn Staus Telefon Område e-mail
Lassander Henrik

F

040-535 3490 Närpes h_lassander@hotmail.com
Storm Christian

F

06-365 4448 Övermalax