22.05.2003

Svenska Österbottens Biodlare r.f.

Direktförsäljning: Norra delen

Förklaring på statusfältet för honung: S = Slut, K = på Kommande, F = Finns, N = Nästan slut

Namn Staus Telefon Område e-mail
Björkfors Britt-Marie och Kenneth S 06-8346513 eller
050-3412934
Kronoby k.bjorkfors@agrolink.fi
Bock Marc F 06-727 4053 Överpurmo marcs-gard@gmx.net
Norrbygård Guy S 06-864 6848 Kronoby guy.norrbygard@agrolink.fi
Nyman Anders S 0500-165 170 Sansund anders.nyman@multi.fi
Ohlssons Bigård F 06-764 1231 Munsala  
Wikström Håkan

F

06-766 2093 Esse hakan.wikstrom@multi.fi