24.04.2003

Svenska Österbottens Biodlare r.f.

Direktförsäljning: Mellersta delen

Förklaring på statusfältet för honung: S = Slut, K = på Kommande, F = Finns, N = Nästan slut.

Namn Staus Telefon Område e-mail
Krooks Eva-Stina F 06-383 6080 Vörå  
Lillas Annette F 050-5217356 Vörå annette.lillas@vora.fi
Stenros Dorothea

F

06-315 1193 Vasa  
Wörgren Peter F 06-3830202 Vörå