Verklighetsbakgrunden till Lars Sunds roman "Colorado Avenue" har varit inspirationskällan till Jakobstadsförfattaren K-G Olins populärhistoriska faktabok "Klippiga bergen". Boken berättar om emigrantöden i bergsstaterna Colorado, Montana och Utah, till stora delar från den tidsepok som kallades vilda västern.

Författaren K-G Olin
invid det monument
 gruvarbetarfacket reste
över arbetarhjälten
John Barthell, eller
Johan Bertills som han
 hade hetat hemma i
Vörå.


Tyngdpunkten i boken ligger på Telluride i Colorado. Denna avlägset belägna ort var i början av seklet skådeplatsen för blodiga sammandrabbningar mellan strejkande gruvarbetare på den ena sidan och gruvbolagens anställda revolvermän och militären på den andra sidan.

I Lars Sunds roman "Colorado Avenue" skildrades hur fackföreningsorganisatören Ed Ness blev dödad av militären under arbetaroroligheterna. I verkligheten hette arbetarmartyren Johan Betills och kom från Kovik i Vörå. I verkligheten blev han dödad av vakternas kulor då han ledde ett garde av flera hundra strejkande i ett anfall mot strejkbrytare vid Smuggler Union-gruvan sommaren 1901. Det monument som gruvarbetarfacket reste över martyren Barthell på Lone Tree-gravgården utanför Telluride står kvar än i dag.

Kvar från den finlandssvenska epoken i Telluride finns också det gamla anrika samlingshus som de österbottniska ungdomarna uppförde. Hallen fungerar i dag som restaurang under sitt gamla namn Swede-Finn Hall.

Ond bråd död

En annan tyngdpunkt i boken ligger på arbetaroroligheterna i Butte i delstaten Montana. Där utgjorde finnarna en speciellt aktivit grupp inom det militanta gruvarbetarfacket och inom den samhällsomstörtande organisationen IWW.

År 1912 ledde detta till att närmare 500 finnar på en dag avskedades av det mäktiga gruvbolaget Anaconda Mining Company. De oroligheter som följde kulminerade 1914 då Erick Lantala trängde sig in hos stadens borgmästare Lewis J. Duncan och försökte knivhugga honom. Borgmästaren lyckades dock skjuta angriparen.

– Påfallande ofta råkade våra landsmän ut för ond bråd död. Österbottningar som föll offer för våldsdåd borta i Klippiga bergen hade namn som Rex, Småroos, Sund, Heikfolk, Smith, Matson, Rabb, berättar Olin.

De flesta dödsoffren skördade dock de ständigt återkommande olyckorna i gruvorna och gruvarbetarnas fruktade yrkessjukdom – minarlungan.

Den tredje orten som boken tar upp är Bingham Canyon i delstaten Utah. Där var framför allt Vöråborna rikligt representerade. Ett kapitel i boken berättar om hur den unga vöråflickan Edla Antbrams reste till Amerika och om hur hon i Bingham mötte Emil Backlund från Esse.

Andra orter som berörs i boken är bl.a. Silverton, Leadville och Cripple Creek i Colorado, Anaconda i Montana samt Park City, Eureka och Scofield i Utah.

  


Över tiotusen namn

Som en bilaga till den egentliga boken publiceras också en namnlista kallad "Vad gjorde farfar i Klippiga bergen". Boken består av över tiotusen namn på finländare som i något skede har varit i kontakt med gruvorterna i Klippiga bergen. De flesta av namnen är svenskösterbottniska.

Böckerna blir K-G Olins åttonde och nionde i ordningen. Tidigare har hans böcker berättat om emigrationen till Nya Sverige i Amerika, S:t Barthélemy i Västindien, Sydamerika och Alaska. Därtill är han författare till den uppmärksammade lokalhistoriska boken "Grafton-affären". Böckerna har vid två tillfällen blivit prisbelönade.