- Jag vill berätta om verklighetsbakgrunden
i pojkboksäventyren,
förklarar K-G Olin
sitt författarskap


Välkommen till min värld!

Det hela började med vad jag brukar kalla ett allvarligt anfall av bristande självkritik!

Fick för mig att jag kunde skriva böcker! Den bristande självkritiken har blivit kronisk och under 28 år har arbetet lett till 18 populärhistoriska böcker.

Klicka på pärmarna vid sidan för att läsa mera om böckerna i fråga.

Den ena linjen behandlat finlandssvensk emigration. Har genom åren följt våra emigranter i spåren till tider och platser som 1600-talets Nya Sverige på Nordamerikas östkust, Alaskas ryska tid och guldrush; emigrantföretagare i Oregon, Kaliforniens guldrush och readwoodskogar, Klippiga bergen, slavhandelsepoken i Västindien, boxerupproret i Kina, äventyrare och emigranter i Sydamerika och boerkriget i Sydafrika. Emigrantboken "Ärans medalj" – som nu reas – berättar som sex finländare som erhållit USA:s högsta militära utmärkelse ”Medal of Honor”.

Den andra linjen berättar om Finlands historia från ofärdsåren fram till vinterkrigets utbrott. Det handlar om vapensmuggling, förbudstid, spionage, gränsstrider och drömmar om Storfinland.

Trevliga lässtunder!