Radiofyrar

Radiofyrar (Beacons)

En radiofyr är en radiosändare som sänder signaler regelbundet, dygnet runt, på bestämda frekvenser. När man vet frekvens, anropssignal och var den finns, så kan man genom att följa med sändningen vid olika tidpunkter, få reda på vilka förhållanden som råder för radiovågornas spridning i atmosfären på olika frekvenser.

Det kan vara bra att veta, om man vill delta i en tävling, eller ha kontakt med bestämda länder. Radiofyrar finns runtom i världen på alla möjliga frekvenser.
På webplatsen http://www.ac6v.com/beacons.htm finns mycket att läsa om radiofyrar, och där finns också listor över aktiva radiofyrar.

CQ-klubben upprätthåller tre radiofyrar, alla placerade i Nykarleby vattentorn. Lokatorn är KP13GM. De har anropssignalerna OH6UHF på 70 cm, och OH6SHF på 23 och 13 cm.

Här till höger bild av 13 cm fyren OH6SHF, som blev QRV igen den 20.10.2011. Foto OH6NVQ. Man han höra hur fyren låter HÄR (wav). Den sänder "i i i " och sitt anrop. Sändningen har ändrats från kontinuerlig bärvåg till "i" p.gr.a. värmeproblem.

Fyrens data:

QRG:2320,832 MHz
Pout:10 W
Ant. gain: 6-7 dBd
ERP: abt 40W
QTF: 180 deg
QTH: KP13GM, Nykarleby water tower.

Till höger bild av radiofyrarnas sändarlådor inne i vattentornet. Nedan två av fyrarnas antenner: 3 x Big Wheel för UHF och vid pilen en dipol för SHF. Klicka på bilderna nedan så blir de större. I mitten pågår tätning av matarledningen till SHF-dipolen. beaconhw
beaconant
sealingFoto: OH6MH
Sändareffekten på alla fyrar är ca. 40 W ERP. Frekvensen på 70 cm är 432,432  MHz, på 23 cm 1296,840 MHz och för 13 cm 2320,832 Mhz.
(ERP betyder Effctive Radiated Power, dvs. effektiv utstrålad effekt.)
Updated: 22-oct-2011 / OH6NT