clublogo
 
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  


Special-QSL kommer att sändas för kontakter med OH70AG via byrån eller via SASE. Loggen kommer även att laddas upp till LoTW. Vem som är QRV med specialanropet, och när, ser du under knappen "Call Booking" till vänster. Medlemmar kan boka tider åt sig i kalendern direkt, om att man är registrerad användare av kalendern (via OH6FXZ).
English info: Press the green key at left.
Erikois-QSL lähetetään kuittauksena yhteyksistä OH70AG:n kanssa byroon tai SASE:n kautta. Lokit viedään myös LoTW:iin. Napista "Call Booking" vasemmalla näet, kuka kulloinkin on QRV. Aikoja jäsenet voivat varata suoraan kalenterista, jos että on rekisteröitynyt kalenterin käyttäjäksi (tapahtuu OH6FXZ:n kautta).
OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
microbit wikro  

Muséets,CQ-klubbens och KSW:s utställning "CQ CQ - Hör du mig?" har öppnats i Tobaksmagasinet i Jakobstad! Utställningen är öppen till den 23 mars alla dagar kl. 12-16, samt onsdagar även kl. 18-20.

Utställningen omfattar radioteknik, telefon och telegrafteknik, kontorsmakiner och datautrustning från begynnelsen till i dag. Nedan en blid av CQ-klubbens radiohörna. Har du tur, finns någon radioamatör på plats som kan visa hur en radioförbindelse går till, t.ex. på telegrafi.

Museon, CQ-kerhon ja KSW:n näyttely CQ CQ - kuuluuko?" on avattu Tupakka-makasiinissa Pietarsaaressa! Näyttely on avoinna maaliskuun 23 päivään asti joka päivä klo. 12-16, sekä keskiviikkoisin myös klo 18-20.

Näyttelyssä on esillä radiotekniikkaa, puhelin- ja lennätinteknikkaa, konttorikoneita sekä tietotekniikkaa alkuajoista tähän päivään. Alla kuva CQ-kerhon radionurkkauksesta. Jos sinulla on onnea, paikalla on joku radioamatööri, joka voi esitellä radioyhteyden pitoa esim. sähkötyksellä.

Under jubileumsåret 2016, då CQ-klubben fyller 70 år, har vi i bruk ett specialanrop OH70AG, som medlemmarna kan använda.

Juhlavuonna 2016, CQ-kerhon täyttäessä 70 vuotta, käytössämme on erikoistunnus OH70AG, jota jäsenet voivat käyttää.

CQ-klubbens månadsmöte 11.2.2016 kl. 19 i klubblokalen. Vi börjar med besök på utställningen.

CQ-kerhon kuukausikokous 11.2.2016 klo. 19 kerhotilassa. Aloitamme käynnillä näyttelyssä.


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 26-jan-2016 by OH6NT