clublogo
 
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15.11.2015 wikro
microbit

Nya RA-bestämmelser har trätt i kraft från årsskiftet. Bl.a. har fyrameterbandet utvidgats. De nya bestämmelserna finns under knappen Dokument. DX-rikt nytt år 2015.

Uudet RA-määräykset ovat astuneet voimaan vuodenvaihteesta. Mm. neljän metrin bandi on laajentunut. Uudet määräykset löytyvät Dokument-napin alta. DX-rikasta uutta vuotta 2015.

  • Protokollet från januari-mötet finns nu på dokument-sidan under knappen "Protokoll".
  • Klubben har nu en ny Rigexpert VNA för analysering av antenner, filter, matarkablar mm. som man kan låna vid behov. Tillhörande program finns på en CD i paketet, om man vill spara sina mätdata på egen dator, annars fungerar den utan dator. Inledningsvis är max lånetid 2 veckor.

Händelsekalender:
- 12.2.2015 kl 19.00 - Månadsmöte på klubben - Kuukausikokous kerholla.


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 11-jan-2015 by OH6NT