clublogo
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15102014
wikro
microbit

Klubbens vårmöte hölls den 10.4 kl. 19 vid Campus Allegro.

Ca. 20 medlemmar var närvarande. Protokollet laddas upp så småningom. Alla tidigare funktionärer omvaldes.

På mötet diskuterades också vad man bör göra nu när stödet för Windows XP har upphört, och OH6NT berättade med hjälp av diabilder om läget. Materialet kan laddas ner här (eller klicka på bilden):

XP

Mötesprotokollen från 2013 samt april- och vårmötesprotokollen 2014 finns nu tillgängliga för betalande medlemmar i Dokument / Protokoll.

OH6KZP

 

"Jakobstadsfödd radioamatör i Europatoppen"
rubricerar PS.

Läs artikeln här!


"Pietarsaarelaissyntyinen radioamatööri Euroopan kärkeä" otsikoi PS.

Lue juttu tästä!


Händelsekalender:
- 26.4.2014 SRAL:s vårdagar i Salo - se HÄR! - SRAL:n kevätpäivät Salossa. Ks TÄSTÄ!
- 8.5.2014 Månadsmöte kl. 19 vid klubben. Kuukausikokous kerholla klo. 19.
- 4.6.2014 Perinneradiotapahtuma - Traditionsradiohändelse
(http://www.kolumbus.fi/~kb2826/Perinneradio/)
- 3.-6.7.2014 SRAL:s sommarläger i Hankasalmi - SRAL:n kesäleiri Hankasalmella. Se/Ks. SRAL
- 1.-3.8.2014 Seskarö Field-Day. Se http://www.sk2hg.se/wp/ - anmäl er till Yngve, SM2YIP.


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 12-apr-2014 by OH6NT