clublogo
 
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15.11.2015 wikro
microbit

CQ-klubben besöker Teollisuuden Voima i Olkiluoto
lördagen den 24.10. Resan sker med buss, start från busstationen i Jakobstad kl. 07:30, tillbaka ca. kl. 20.30. Sista anmälningsdag 30.9, anmälan till Leif Elenius OH6FXW@sral.fi eller 040-527 2601. Priset beror på antalet deltagare, 20 pers = 40 €, 35 pers = 25 €.

CQ-kerho vierailee Teollisuuden Voimalla Olkiluodossa
lauantaina 24.10. Matka tehdään bussilla, lähtö Pietarsaaren bussiasemalta klo 07.30, paluu n. klo 20:30. Viimeinen ilm.pvm on 30.9, ilmoittautumiset Leif Eleniukselle, OH6FXW@sral.fi tai 040-527 2601. Hinta riippuu osallistjista, 20 h = 40 €, 35 h = 25 €.

Program / Ohjelma

12.00 Ankomst / Saapuminen - "passkontroll" / "passintarkastus"
Kaffe/Te/läskedrycker bjuds - Tarjolla kahvi/tee/virvokkeita
12.30 Presentation av företaget - Yhtiön esittely
13.30 Besök i kärnavfallsgrottan - Vierailu voimalaitosjäteluolaan
14.30 Utställningen GROTTAN - ONKALO-näyttely
15.00 Utställning "Elektricitet från uran" - "Näyttely Sähköä uraanista"
15.30 Besöket avslutas - vierailu päättyy.

Händelsekalender/Tapahtumakalenteri
- 5-6.9 IARU(SRAL) Field Day contest - OH6G/P QRV från Jeppo, se medlemsbrev.
- 17.10 Besök/Vierailu: TVO Olkiluoto (preliminärt/alustavasti),


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 5-sep-2015 by OH6NT