clublogo
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  


OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
microbit APP wikro

Gott Nytt År till er alla!
Hyvää Uutta Vuotta kaikille!

Happy New Year to all of you !


Info: Under Finlands 100-års jubileumsår 2017 får alla radioamatörer använda prefixet OF i stället för OH om man vill! Se här!
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 kaikki radioamatöörit
saavat käyttää OF-prefiksiä OH:n tilalla halutessaan. Ks. tästa!

Nya amatörradiobestämmelser trädde i kraft 9.12.2016.
De finns under knappen "Dokument". Vi får tillgång till 5 MHz-bandet.
Uudet radioamatöörimääräykset astuivat voimaan 9.12.2015.
Määräykset löytyvät Ficoran sivuilta. Saamme käyttöön 5 MHz alueen.


Under jubileumsåret 2016, då CQ-klubben fyller 70 år, har vi i bruk ett specialanrop OH70AG, som medlemmarna kan använda.

Juhlavuonna 2016, CQ-kerhon täyttäessä 70 vuotta, käytössämme on erikoistunnus OH70AG, jota jäsenet voivat käyttää.

Special-QSL sänds för kontakter med OH70AG via byrån eller via SASE. Loggen kommer även att laddas upp till LoTW. Vem som är QRV med specialanropet, och när, ser du under knappen "Call Booking" till vänster. Medlemmar kan boka tider i kalendern, om man är registrerad (via OH6FXZ).
English info: Press the green key at left.
Erikois-QSL lähetetään yhteyksistä OH70AG:n kanssa byroon tai SASE:n kautta. Lokit viedään myös LoTW:iin. Napista "Call Booking" vasemmalla näet, kuka kulloinkin on QRV. Jäsenet voivat varata aikoja kalenterista, jos on rekisteröitynyt käyttäjäksi (OH6FXZ:n kautta).

Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.

Du vet väl att du kan byta ut RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 30-dec-2016 by OH6NT