clublogo
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15102014 wikro
microbit

VHF_linear

Klubben har fått ett par fina donationer: Ett SSB Electroncis
slutsteg på 1 KW för VHF av SM7LAD Freddie via OH6RB, och fyra rejäla facklådor med komponenter av OH6MH Kristers arvingar.

Varmt TACK!

Auktion av OH6MH:s RA-utrustning.
Se apparaterna och auktionsvillkoren (klicka på rubriken).
Se också aktuell budlista. * Nya objekt tillagda 13.9! *

Huutokaupataan OH6MH:n RA-tarvikkeet.
Katso laitteet ja huutokauppaehdot, (klikkaa otsikkoa).
Katso myös ajantasainen tarjouslista. * Uusia kohteita lisätty 13.9 *

Svenska Arbis i Jakobstad ordnar en kurs för Sjö-VHF i höst.
Kursdragare är Kaj, OH6NGL och kursen börjar 21.10 kl. 18.
Anmäl dig så fort som möjligt till Arbis' kansli eller på deras webb
om du vill få behörighet för sjö-VHF. Kursnumret är 510203 och anmälan
kan göras på http://arbis.jakobstad.fi/sok-och-anmal-dig-till-kurser/sok#


Händelsekalender:
- 5.8 - 30.9 Nätauktion av OH6MH:s utrustning - Verkkohuutokaupataan OH6MH:n laitteet.
- 17-21.9 Stella Polaris utställning, föreläsningar och loppis, se http://www.sral.fi/files/sp_vuosi.pdf
- 20-21.9 SAC CW-delen, se kontestkalendern till höger
- 9.10.2014 Oktober månadsmöte vid klubben / Lokakuun kuukausikokous kerholla.
- 11.10.2014 Radioloppis hos Radiohullut i Ilmajoki (tidigare i Seinäjoki). Se: http://goo.gl/vUivFW
- 13.11.2014 - CQ-klubbens ordinarie höstmöte - Campus Allegro - Sääntömääräinen syyskokous.


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 12-sep-2014 by OH6NT