clublogo
 
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15.11.2015 wikro
microbit

CQ-klubben deltar i Föreningarnas Dag på gågatan lördagen den 23.5 kl. 10 - 14. Vi ska aktivera en HF-station med anropet OH6G och troligen också en 2 m station, samt presentera verksamheten. Dejourering är ordnad, men flera ryms. Kom ut och kolla läget, eller bli motstation.

CQ-kerho osallistuu Yhdistysten Päivään lauantaina 23.5 klo. 10-14. Aktivoimme HF-aseman kutsulla OH6G sekä luultavasti myös 2 m aseman, sekä esittelemme toimintaamme. Päivystys on järjestetty, mutta useampiakin mahtuu. Tule katsatamaan tilanne, tai ole vasta-asemana.


Instruktioner på svenska finns nu om hur man ansluter sig till LoTW.
Se under Dokument / Amatörradio!

Nyt löytyy tietoa miten liitytään LoTW:n käyttäjäksi.
Lue kohdasta Dokument / Amatörradio (myös suomeksi)!


Medlemslistan uppdaterad, senaste protokollet finns under "Dokument"
Jäsenlista päivitetty, viimeisin pöytäkirja löytyy "Dokument"-kohdasta.


Händelsekalender/Tapahtumakalenteri
- 23.5 kl. 10-14 - Föreningarnas Dag på gågatan - Yhdistysten Päivä kävelykadulla.
- 6.6 Traditionsradiohändelse #20 - Perinneradiotapahtuma #20
- 9.-12.7 SRAL sommarläger i Räyskälä / kesäleiri Räyskälässä. Mer info här / tästä lisätietoa
- 31.7-2.8 Seskarö Field Day (anmälan åt Yngve, SM2YIP) Se: http://www.sk2hg.se/wp/?page_id=1196


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 19-may-2015 by OH6NT