clublogo
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
 
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  


       
OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
 
APPjnt
microbit

OH6AG:s nya hemsida är i gång här: https://oh6ag.fi/
Tack Tom, OH6FXZ som konverterat sidorna, och Simon OH6ECP
som gjort det möjligt. De nya sidorna är gjorda med Worldpress.

Nedan en bild av vår nya digitalrepeater "i vardande". Snart QRV!

Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 27-jun-2018 by OH6NT