clublogo
 
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
 
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

© OH6AG - Updated:
12-Dec-2020 by OH6NT


Samarbetspartners:
Yhteistyökumppanit:
APP
jnt

OH6AG:s nya hemsida är i gång här: https://oh6ag.fi/
Tack Tom, OH6FXZ som konverterat sidorna, och Simon OH6ECP
som gjort det möjligt. De nya sidorna är gjorda med Worldpress.

OH6AG:n uudet kotisivut ovat täällä: https://oh6ag.fi/

Nedan en bild av vår nya digitalrepeater som snart är QRV! Mera info av OH6FA.
Alla kuva uudesta digitoistimestamme, joka kohta on QRV. Lisätiedot: OH6FA.