clublogo
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
microbit APP wikro

Vårens sista månadsmöte den 8.6 i klubblokalen.
Kevään viimeinen kuukausikokous 8.6 kerhohuoneessa.


SRAL har lanserat ny webbsida! Se här: http://sral.info
Också Fin-Ham-listan har bytt adress.
SRAL on avannut uuden webbisvun. Ks. linkistä yllä.
Myös Fin-Ham-listan osoite on muuttunut.


Under Finlands 100-års jubileumsår 2017 får radioamatörerna
använda prefixet OF i stället för OH. Se här!
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 radioamatöörit
saavat käyttää OH-prefiksin sijasta OF-prefiksiä! Ks. tästa!


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.

Du vet väl att du kan byta ut RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 14-may-2016 by OH6NT