clublogo  
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15102014
wikro microbit

Föredrag om contesting av Kim Östman, OH6KZP.

Kim Östman OH6KZP besökte oss lördagen den 10.5 och höll ett mycket
intressant föredrag om contesting på hög nivå. Han berättade om sitt deltagande
i CQWW SSB i höstas som CR2X.
De som vill veta mera om ämnet på förhand kan läsa artikeln i RA nr. 5/2014 samt i QTC nr. 5/2014 eller besöka Kims websidor med detaljer om den contesten: http://www.kimostman.fi/radio/cqwwssb13.html

Kim presenterades efter föredraget med klubbens standar som erkänsla för sina utomordentliga resultat inom radiosport, och ambassadörsverksamheten för OH6AG. TACK Kim!

Kimi

Tv.: Kim berättar om deltagandet i contesten.


Nedan: Den intresserade lyssnarskaran.

Längst nere: Kaffestunden efter föredraget var mycket givande.

Crowd

 

 

"Jakobstadsfödd radioamatör i Europatoppen" rubricerar PS.

Läs artikeln här!

"Pietarsaarelaissyntyinen radioamatööri
Euroopan kärkeä"
otsikoi PS.

Lue juttu tästä!


Händelsekalender:
- 3.-6.7.2014 SRAL:s sommarläger i Hankasalmi - SRAL:n kesäleiri Hankasalmella. Se/Ks. SRAL
- 1.-3.8.2014 Seskarö Field-Day. Se http://www.sk2hg.se/wp/ - anmäl er till Yngve, SM2YIP.


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 28-june-2014 by OH6NT