clublogo
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  


OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
  APPjntmicrobit

OH6AG:s nya hemsida är i gång här: https://oh6ag.fi/
Tack Tom, OH6FXZ som konverterat sidorna, och Simon OH6ECP som gjort det möjligt. De nya sidorna är gjorda med Worldpress, som ger ett bloggliknande format. Tanken är att det ska bli lättare att underhålla dem och att flera ska kunna bidra. Kontakta Tom om ni vill kunna lägga in nyheter mm. Vissa saker, t.ex. inloggning verkar inte fungera än, och allt är inte flyttat, t.ex. en del dokument (bl.a. de nyare protokollen). Den här gamla sidan slutar att uppdateras så småningom. -6NT

På bilden nedan Pontus OH6EOG i "skarp situation" med VRFK sommaren 2017.

SRAL har lanserat ny webbsida!
Se: http://sral.info Fin-Ham-listan bytt adress.

SRAL on avannut uuden webbisvun, linkki yllä.
Fin-Ham-listan osoite on muuttunut.

Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.

Du vet väl att du kan byta ut RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 17-jan-2018 by OH6NT