clublogo
 
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15.11.2015 wikro
microbit

CQ-klubbens ordinarie vårmöte hålls torsdagen den 9.4 kl. 19.00 på Campus Allegro, klassrum A1 160 som vanligt. Stadge-enliga ärenden, kaffe-/teservering med skinksemla. Välkomna!
(Dörren öppen kl. 18:30 - 19:15)

CQ-kerhon sääntömäärinen kevätkokous pidetään torstaina 9.4 klo. 19:00 Campus Allegrossa, luokassa A1 160 kuten tavallista.
Sääntömääräiset asiat, kahvi-/teetarjoilu, sekä kinkkusämpylä. Tervetuloa!
(Ovi on auki 18:30-19:15).

  • Klubben har skickat ett brev till SRAL gällande DX Code of Conduct, dvs. beteendet på banden speciellt vid DX-jakt. Läs brevet här!
  • Kerho on lähettänyt SRAL:lle kirjeen koskien DX Code of Conduct:ia, eli käytäytymistä bandeilla etenkin DX-asemien suhteen. Lue kirje tästä!
  • Klubben har en ny Rigexpert VNA för analysering av antenner, filter, matarkablar mm. som man kan låna vid behov. Tillhörande program finns på en CD i paketet, om man vill spara sina mätdata på egen dator, nnars fungerar den utan dator. Lånetid max 2 veckor.
  • Kerholla on uusi RigExpert VNA antennien, suotimien, syöttökaapeleiden ym. analysointiin, joka on lainattavissa tarpeen vaatiessa. Laitteeseen käytettävä softa on paketissa CD:llä, jos haluaa talletta mittaukset omalle tietokoneelle, muten tietokonetta ei tarvitse. Laina-aika maks. 2 viikkoa.

Händelsekalender/Tapahtumakalenteri
- 9.4.2015 kl 19.00 - Vårmöte på Campus Allegro - Kevätkokous Campus Allegrolla.


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 18-mar-2015 by OH6NT