clublogo
 
Välkommen till CQ-klubben!
Tervetuloa CQ-kerholle!
Welcome to the CQ-Club in Jakobstad, Finland!
VHF Aurora:
Status
2 m ES in EU:
Status
2 m ES in NA:
Status
Solar X-rays:
Status
Geomg. field:
Status

Contest-calendar
för 8 dagar eller hela året
Annonuced DX-ops
DX-operationer på gång
VOACAP
Radioföret månadsvis på HF
Faros OH8GKP online
Hur hörs IRAU:s HF-fyrar?
Reverse Beacon
Hur hörs ditt CQ? Bara CW!
SolarHam
Solaktiviteten nu!
Radio Hami Live
TV från SRAL-möten

 Besök OH6AG
på Facebook!
  

OH6AG:s samarbetspartners: / OH6AG:n yhteistyökumppanit:
jnt
15.11.2015 wikro
microbit

Instruktioner på svenska finns nu om hur man ansluter sig till LoTW. Se under Dokument / Amatörradio!

Nyt löytyy tietoa miten liitytään LoTW:n käyttäjäksi. Loe kohdasta Dokument / Amatörradio (myös suomeksi)!

På vårmötet omvaldes alla funktionärer utom OH6JE, som ville bli ledig från projektledaruppdraget. Ingen ny ledare för byggprojekt valdes,
utan en sådan utses vid behov eller per projekt.

Kevätkokouksessa kaikki toimihenkilöt valittiin uudelleen, paitsi OH6JE,
joka halusi vapautuksen rakennusprojektien johtajuudesta. Uutta
rakennusprojektien vetäjää ei valittu, vaan sellaien valitaan
tarpeen vaatiessa tai projektikohtaisesti.


Händelsekalender/Tapahtumakalenteri
- 4.6.2015 Traditionsradiohändelse (marskalkens födelsedag)
- 31.7-2.8 Seskarö Field Day (anmälan åt Yngve, SM2YIP) Se: http://www.sk2hg.se/wp/?page_id=1196


Om du inte får OH6AG:s nyhetbrev, beställ HÄR! - If you don't get the OH6AG newsletter, order HERE!
Allmän finsk RA-info, bulletiner mm. får du genom att prenumerera på postlistan Fin-Ham från SRAL.
Du vet väl att du kan byta ut tidningen RA mot svenska QTC om du anmäler det till SRAL (gäller bara medlemmar).
Innehåll och/eller förslag på innehåll tas gärna emot! Utveckla vår egen webbsajt! Ta ett QSO med webmaster!
Contents and/or suggestions for contents are appreciated. Develop our own web! Take a QSO with webmaster!

© OH6AG - Updated 24-apr-2015 by OH6NT