Info till valpköpare

Till avel använder vi friska hundar och tar hänsyn till kombinationens släkthälsostatistik.

Valparna levereras tidigast vid 7 veckors ålder. Då är de avmaskade 3 gånger, veterinärgranskade och ID-märkta. Vi ger med en valppärm med vägledning och anvisningar, som vi har samlat under årens lopp samt en Golden Info -bok, ca. 2 kg mat, liggunderlag eller koppel, leksaker mm. mm. Vi betalar dessutom första årets medlemsavgift till rasföreningen Golden Ring.

Vi har alltid varit av den åsikten att Golden är en "All round" hund; den bör och den kan vara både klok, flitig och även vacker. Lynne och hälsan är det viktigaste. Därför är vi så glada att 88% av våra uppfödningar (under 35 år)  är höftleds- och armbågsröntgade samt ögonlysta. Vi önskar att även våra kommande valpköpare har ett lika stort ansvar för rasen och för sina hundar till dessa hälsogranskningar vid 1-2 års ålder.

Valparna växer upp i hemmiljö och är vana med hemmets ljud och aktiviteter samt med våra andra hundar i olika åldrar. Vi ger valpen de första kontakterna med vilt och apportering.

Vi önskar att våra uppfödningar får ett bra hem, där de kan leva ett rikt liv som en familjemedlem. En Golden Retriever är alltid redo till all slag av aktiviter, tex promenader,  jakt, olika prov mm. mm.