english suomeks

Välkommen till
Nils Järvinens "sajt"

bild

Vem är jag?

Ålder: 73 år

Titel: Pol.Mag., Sociolog

Yrke: Informatiker, Konsult, Laboratoriemästare

Yrkeserfarenhet: 26 år inom utveckling och forskning, 8 år som informatiker

Publikationer:De auktoritära kulturerna

Eget företag:Inforg ConsultingVad kan jag göra för dig?


För tillfället kan jag kanske hjälpa dig att lösa problem innom följande områden:Informationssökning, som konsult i frågor om information management (Informaitonssökning, arkivering, små datasystem speciellt linux)

 Nils Järvinen
 Ahlströmsgatan 21 C 24               Tel: +358(0)6-7245348
 FIN-68600 JAKOBSTAD                E-mail: nils.jarvinen@multi.fi
 Finland


Sänd e-mail till: Nils Järvinen

Tillbaka till: NJ:s site