APTEEKKILISTA
 
Ensimmäinen Apteekki Bothnia apteekki Medi-apteekki

 


  
ICD 10 koodisto - Suun alue
 

 

K00 Hampaiden kehityksen ja puhkeamisen häiriöt
K00-K14 Suuontelon, sylkirauhasten ja leukojen sairaudet
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet
K00.00  Synnynnäinen vajaahampaisuus
K00.01  Synnynnäinen hampaattomuus
K00.09  Määrittämätön vajaahampaisuus

K00.1 Ylilukuiset hampaat

K00.10 Etu- ja kulmahammasalueen ylilukuinen hammas
K00.11 Välihammasalueen ylilukuinen hammas
K00.12 Poskihammasalueen ylilukuinen hammas
K00.19 Määrittämätön ylilukuinen hammas
K00.2  Hampaiden koon ja muodon poikkeavuudet

K00.20 Suurihampaisuus

K00.21 Pienihampaisuus
K00.22 Yhteen kasvaneet hampaat
K00.24 Hampaan pullistuma
K00.25 Hampaan sisään painuma
K00.26 Premolarisaatio
K00.28 Taurodontia
K00.29 Muu tai määrittelemätön hampaiden koon tai muodon poikkeama

K00.3 Laikkuhampaisuus

K00.30 Hampaan fluoroosi
K00.31 Muun tekijän aiheuttama laikkukiilteisyys
K00.39 Määrittämätön hampaiden laikkukiilteisyys

K00.4 Hampaiden kehityshäiriöt

K00.40 Postnataalinen kiillehypoplasia
K00.41 Prenataalinen kiillehypoplasia
K00.42 Vastasyntyneen kiillehypoplasia
K00.43 Juurisementin puuttuminen tai vajaakehitys
K00.44 Hampaiden kahdentuminen
K00.45 Alueellinen odontodysplasia
K00.46 Turnerin hammas
K00.48 Muu hampaiden rakenteen kehityshäiriö

K00.5 Muualla luokittamattomat hampaiden rakenteen perinnölliset häiriöt

K00.50 Kiilteen kehityshäiriö
K00.51 Dentiinin kehityshäiriö
K00.52 Hampaan kehityshäiriö
K00.58 Muu hampaan rakenteen perinnöllinen kehityshäiriö
K00.59 Määrittämätön hampaan rakenteen periytyvä kehityshäiriö

K00.6 Hampaiden puhkeamishäiriöt

K00.60 Syntymähammas
K00.61 Vastasyntyneen hammas
K00.62 Hampaiden ennenaikainen kehittyminen
K00.68 Muu hampaan puhkeamiseen liittyvä häiriö
K00.69 Määrittämätön hampaan puhkeamiseen liittyvä häiriö

K00.7 Hampaiden puhkeamiseen liittyvät vaivat

K00.80 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos johtuen veriryhmän yhteen soveltumattomuudesta
K00.81 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos johtuen sappijärjestelmän epämuodostumasta
K00.82 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos johtuen porfyriasta
K00.83 Hampaan kehityksenaikainen värinmuutos johtuen tetrasykliinistä
K00.88 Muu hampaiden kehityshäiriö
K00.9  Määrittämätön hampaiden kehityshäiriö

K01 Puhkeamattomat ja osittain puhjenneet hampaat

K01.0  Puhkeamaton hammas
K01.1  Kiilautunut hammas
K01.10 Kiilautunut yläleuan etuhammas
K01.11 Kiilautunut alaleuan etuhammas
K01.12 Kiilautunut yläleuan kulmahammas
K01.13 Kiilautunut alaleuan kulmahammas
K01.14 Kiilautunut yläleuan välihammas
K01.15 Kiilautunut alaleuan välihammas
K01.16 Kiilautunut yläleuan poskihammas
K01.17 Kiilautunut alaleuan poskihammas
K01.18 Kiilautunut ylilukuinen hammas
K01.19 Määrittämätön puhkeamatta jäänyt hammas

K02 Hammaskaries

K02.0 Kiillekaries
K02.1 Dentiinikaries
K02.2 Sementtikaries
K02.3 Pysähtynyt karies
K02.4 Odontoklasia
K02.8 Muu hammaskaries
K02.9 Määrittämätön hammaskaries

K03 Muut hampaiden kovakudosten sairaudet

K03.0  Hampaiden attritio
K03.00 Hampaiden purupintojen kuluminen
K03.01 Hampaiden välipintojen kuluminen
K03.08 Muu hampaiden kuluminen
K03.09 Tarkemmin määrittämätön hampaiden kuluminen
K03.1  Hampaiden abraasio
K03.10 Hammastahnan aiheuttama hampaiden abraasio
K03.11 Tapaan perustuva hampaiden abraasio (harjauskuluma)
K03.12 Ammatista johtuva hampaiden hankautuminen
K03.13 Rituaaleihin perustuva hampaiden hankaaminen
K03.18 Muu hampaiden abraasio
K03.19 Tarkemmin määrittämätön hampaiden abraasio
K03.2  Hampaiden eroosio
K03.20 Ammattitautina esiintyvä hampaiden eroosio
K03.21 Toistuvan oksentelun aiheuttama hampaiden eroosio
K03.22 Ruokailutottumusten aiheuttama hampaiden eroosio
K03.23 Lääkeaineiden aiheuttama hampaiden eroosio
K03.24 Idiopaattinen hampaiden eroosio
K03.28 Muu hampaiden eroosio
K03.29 Tarkemmin määrittämätön hampaiden eroosio
K03.3  Hampaiden patologinen resorptio
K03.30 Hampaiden ulkoinen resorptio
K03.31 Hammasytimen granulooma
K03.39 Tarkemmin määrittämätön hampaiden patologinen resorptio
K03.4  Hypersementoosi
K03.5  Hampaiden ankyloosi
K03.6  Hampaiden peitteet

K03.60 Hampaiden värilliset peitteet
K03.61 Tupakan aiheuttamat hampaiden peitteet
K03.62 Betelpähkinän aiheuttamat hampaiden peitteet
K03.63 Muu pehmeä hammaspeite
K03.64 Supragingivaalinen hammaskivi
K03.65 Subgingivaalinen hammaskivi
K03.66 Hammasplakki
K03.68 Muu hammaspeite
K03.7  Hampaiden puhkeamisen jälkeiset kovakudosten värinmuutokset
K03.70 Metallien ja metalliyhdisteiden aiheuttama värinmuutos
K03.71 Hammasytimen verenvuodon aiheuttama värinmuutos
K03.72 Pureskelutottumusten aiheuttama värinmuutos
K03.78 Muu hampaiden värinmuutos
K03.79 Tarkemmin määrittämättömät hampaiden värinmuutokset
K03.80 Aristava dentiini
K03.81 Säteilyn vahingoittama hammaskiille
K03.88 Muu hampaiden kovakudosten sairaus
K03.9  Määrittämätön hampaiden kovakudosten sairaus

K04 Hammasytimen ja hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet

K04.0  Pulpiitti (hammasytimen tulehdus)
K04.00 Alkava pulpatulehdus (hyperemia)
K04.08 Muu pulpiitti
K04.09 Määrittämätön pulpiitti
K04.1  Pulpakuolio
K04.2  Pulpan rappeuma
K04.3  Pulpan kovakudosmuodostus
K04.4  Pulpasta lähtöisin oleva akuutti periapikaalinen parodontiitti
K04.5  Pitkäaikainen periapikaalinen parodontiitti
K04.6  Periapikaalinen absessi ja avanne
K04.60 Periapikaalinen absess ja avanne yläleuan antrumiin
K04.61 Periapikaalinen absessi ja avanne nenäonteloon
K04.62 Periapikaalinen absessi ja avanne suuonteloon
K04.63 Periapikaalinen absessi ja avanne iholle
K04.69 Periapikaalinen absessi ja tarkemmin määrittämätön avanne
K04.7  Periapikaalinen absessi ilman avannetta
K04.8  Juurikysta
K04.80 Juurenkärjen ja juurensivun kysta
K04.81 Juurenkärjen jäännöskysta
K04.82 Tulehduksellinen parodontaalikysta
K04.89 Tarkemmin määrittämätön juurikysta
K04.9  Muu tai määrittämätön hammasytimen ja juurenkärjen ympäryskudoksen sairaus

K05 Hampaan kiinnityskudosten sairaudet

K05.0  Akuutti ientulehdus
K05.00 Akuutti streptokokin aiheuttama ientulehdus
K05.08 Muu akuutti ientulehdus
K05.09 Tarkemmin määrittämätön akuutti ientulehdus
K05.1  Pitkäaikainen ientulehdus
K05.10 [Pitkäaikainen] komplisoitumaton ientulehdus
K05.11 [Pitkäaikainen] hyperplastinen ientulehdus
K05.12 [Pitkäaikainen] haavainen ientulehdus
K05.13 [Pitkäaikainen] kesivä ientulehdus
K05.18 Muu pitkäaikainen ientulehdus
K05.19 Tarkemmin määrittämätön [pitkäaikainen] ientulehdus
K05.2  Akuutti parodontiitti
K05.20 Parodontaalinen ienperäinen absessi ilman avannetta
K05.21 Parodontaalinen ienperäinen absessi ja avanne
K05.22 Akuutti perikoroniitti
K05.28 Muu akuutti parodontiitti
K05.29 Tarkemmin määrittämätön akuutti parodontiitti
K05.3  Pitkäaikainen parodontiitti
K05.30 Komplisoitumaton parodontiitti
K05.31 Komplisoitunut parodontiitti
K05.32 Pitkäaikainen perikoroniitti
K05.33 Paksuuntunut hammasfollikkeli
K05.38 Muu pitkäaikainen parodontiitti
K05.39 Tarkemmin määrittämätön pitkäaikainen parodontiitti
K05.4  Parodontoosi
K05.5  Muu hampaan kiinnityskudoksen sairaus
K05.6  Määrittämätön hampaan kiinnityskudoksen sairaus

K06 Muut ikenien ja hampaattoman alveoliharjanteen sairaudet

K06.0  Ikenen vetäytyminen
K06.00 Paikallinen ikenen vetäytyminen
K06.01 Yleinen ikenen vetäytyminen
K06.09 Tarkemmin määrittämätön ikenen vetäytymien
K06.1  Ikenen liikakasvu
K06.10 Ikenen fibromatoosi
K06.18 Muu ikenen liikakasvu
K06.19 Tarkemmin määrittämätön ikenen liikakasvu
K06.2  Ikenien ja hampaattoman alveoliharjanteen traumaattiset vauriot
K06.20 Traumaattisen purennan aiheuttama ikenen ärsytyshyperplasia
K06.21 Hammasharjauksen aiheuttama ientrauma
K06.22 Toiminnasta johtuva ikenen keratoosi
K06.23 Hampaattoman alveoliharjanteen ärsytyshyperplasia (proteesista aiheutuva hyperplasia)
K06.28 Muu ikenien ja hampaattoman alveoliharjanteen traumaattinen vaurio
K06.29 Tarkemmin määrittämätön ikenien ja hampaattoman alveoliharjanteen traumaattinen vaurio
K06.81 Perifeerinen jättisolugranulooma
K06.82 Fibroottinen epulis
K06.83 Ikenen pyogeeninen granulooma
K06.84 Liikkuva alveoliharjanne
K06.88 Muu ikenien tai hampaattoman alveoliharjanteen sairaus
K06.9  Määrittämätön ikenien ja/tai hampaattoman ahveoliharjanteen sairaus

K07 Purentaelinten poikkeavuudet (purentavirheet mukaan lukien)

K07.0  Leukojen koon suuret poikkeavuudet
K07.00 Yläleuan makrognatia (yläleuan suurileukaisuus)
K07.01 Alaleuan suurileukaisuus
K07.02 Molempien leukojen makrognatia
K07.03 Yläleuan pienileukaisuus
K07.04 Alaleuan pienileukaisuus
K07.05 Molempien leukojen mikrognatia
K07.08 Muu leukojen koon suuri poikkeavuus
K07.09 Tarkemmin määrittämättömät leukojen koon suuret poikkeavuudet
K07.1  Leukojen ja kallonpohjan välisen suhteen poikkeamat
K07.10 Leukojen asymmetria
K07.11 Alaleuan prognatia
K07.12 Yläleuan prognatia
K07.13 Alaleuan retrognatia
K07.14 Yläleuan retrognatia
K07.18 Muu leukojen ja kallonpohjan välisen suhteen poikkeama
K07.19 Tarkemmin määrittämättömät leukojen ja kallonpohjan välisen suhteen poikkeamat
K07.2  Hammaskaarien välisen suhteen poikkeamat
K07.20 Distaalinen purenta
K07.21 Mesiaalinen purenta
K07.22 Horisontaalinen ylipurenta
K07.23 Syväpurenta
K07.24 Avopurenta
K07.25 Ristipurenta
K07.26 Hammaskaaren keskilinjan siirtymä
K07.27 Saksipurenta
K07.28 Muu hammaskaarien välisen suhteen poikkeama
K07.29 Tarkemmin määrittämätön hammaskaarien välisen suhteen poikkeama
K07.3  Hampaiden poikkeava sijainti tai asento
K07.30 Hampaiden ahtaus
K07.32 Hampaan kiertymä
K07.33 Hammasloma
K07.34 Hampaan siirtymä
K07.35 Puhkeamattomat hampaat, joihin liittyy kyseisten hampaiden tai niiden naapurihampaiden poikkeava asento
K07.38 Muu hampaiden poikkeava sijainti tai asento
K07.39 Tarkemmin määrittämätön hampaiden poikkeava sijainti tai asento
K07.4  Määrittämätön purentavirhe
K07.5  Poikkeavat dentofasiaaliset toiminnat
K07.50 Poikkeava suun sulkemisliike
K07.51 Poikkeavasta nielemisestä aiheutunut purentavirhe
K07.52 Poikkeavat suun sivuliikkeet
K07.53 Poikkeava protruusio
K07.54 Suuhengityksestä aiheutunut purentavirhe
K07.55 Kielen, huulien tai sormien poikkeavista käyttötavoista aiheutunut purentavirhe
K07.58 Muu poikkeava dentofasiaalinen toiminta
K07.59 Tarkemmin määrittämätön poikkeava dentofasiaalinen toiminta
K07.6  Leukanivelen sairaus
K07.60 Leukanivelen dysfunktio-oireyhtymä
K07.61 Naksuva leukanivel
K07.62 Toistuva leukanivelen välilevyn ja nivelen sijoiltaanmeno
K07.63 Leukanivelen muualla luokittamaton kipu
K07.64 Leukanivelen muualla luokittamaton jäykkyys
K07.65 Leukanivelen degeneratiiviset sairaudet
K07.68 Muu leukanivelen toimintahäiriö
K07.69 Tarkemmin määrittämätön leukanivelen toimintahäiriö
K07.8  Muu dentofasiaalinen epämuodostuma
K07.9  Määrittämätön dentofasiaalinen epämuodostuma

K08 Muut hampaiden ja tukikudosten sairaudet

K08.0  Systeemisairauden aiheuttama hampaiden menetys
K08.1  Onnettomuuden, hampaiden poiston tai hampaan kiinnityskudoksen paikallisen sairauden aiheuttama hampaiden menetys
K08.2  Hampaattoman alveoliharjanteen surkastuneisuus
K08.3  Hampaan jäännösjuuri
K08.80 Tarkemmin määrittämätön hammassärky
K08.81 Alveoliharjanteen epäsäännöllisyys
K08.82 Tarkemmin määrittämätön laajentunut alveoliharjanne
K08.88 Muu hampaiden ja tukikudosten sairaus
K08.9  Määrittämätön hampaiden ja/tai tukikudosten sairaus

K09 Muualla luokittamattomat suun alueen kystat

K09.0  Hammasperäiset kehityskystat
K09.00 Eruptiokysta
K09.01 Ienkysta
K09.02 Primordiaalikysta
K09.03 Follikulaarikysta
K09.04 Lateraalinen parodontaalikysta
K09.08 Muu hammasaiheperäinen kysta
K09.09 Tarkemmin määrittämätön hammasperäinen kehityskysta
K09.1  Ei-hammasperäiset kehityskystat
K09.10 Globulomaksillaarikysta
K09.11 Suulaen keskisauman kysta
K09.12 Nasopalatinaalikysta
K09.13 Suulaennystyn kysta
K09.18 Ei -hammasperäiset kehityskystat
K09.19 Tarkemmin määrittämättömät ei-hammasperäiset kehityskystat
K09.2  Muut leukakystat
K09.20 Aneurysmaattinen leukakysta
K09.21 Traumaattinen leukakysta
K09.22 Epiteliaalinen leukakysta, jota ei voi luokitella hammasperäiseksi tai ei-hammasperäiseksi
K09.28 Muu leukakysta
K09.29 Tarkemmin määrittämätön leukakysta
K09.80 Suun dermoidikysta
K09.81 Suun epidermoidikysta
K09.82 Vastasyntyneen ienkysta
K09.83 Vastasyntyneen suulaen keskisauman kysta
K09.84 Nasoalveolaarinen kysta
K09.85 Suun lymfoepiteliaalinen kysta
K09.88 Muu suunseudun kysta
K09.9  Määrittämätön suunseudun kysta

K10 Muut leukojen sairaudet

K10.0  Leukojen kehityssairaudet
K10.00 Torus mandibularis
K10.01 Torus palatinus
K10.02 Leukaluun piilevä (latentti) luukysta
K10.08 Muu leukojen kehityssairaus
K10.09 Tarkemmin määrittämättömät leukojen kehityssairaudet
K10.1  Sentraalinen jättisolugranulooma
K10.2  Leukojen tulehdukset
K10.20 Leukaluun luutulehdus
K10.21 Leukaluun osteomyeliitti
K10.22 Leukaluun akuutti, märkivä luukalvotulehdus
K10.23 Leukaluun pitkäaikainen, märkivä luukalvotulehdus
K10.24 Vastasyntyneen yläleuanluun osteomyeliitti
K10.25 Leukaluun sekvesteri
K10.26 Leukaluun märkivä osteoradionekroosi
K10.28 Muu leukojen tulehdus
K10.29 Tarkemmin määrittelemätön leukojen tulehdus
K10.3  Hammaskuoppatulehdus (alveoliitti)
K10.80 Kerubismi
K10.81 Toispuolinen leukaluun nivelnastan liikakasvu
K10.82 Toispuolinen leukaluun nivelnastan vajaakehitys
K10.83 Leukaluun fibroottinen dysplasia
K10.88 Muu leukojen sairaus
K10.9  Määrittämätön leukasairaus

K11 Sylkirauhassairaudet

K11.0  Sylkirauhasen surkastuneisuus
K11.1  Sylkirauhasen liikakasvu
K11.2  Sylkirauhastulehdus
K11.3  Sylkirauhaspaise
K11.4  Sylkirauhasavanne
K11.5  Sylkikivitauti
K11.6  Sylkirauhasen mukoseele
K11.60 Sylkirauhasen limaa sisältävä retentiokysta
K11.61 Sylkirauhasen limaa sisältävä ekstravasaatiokysta
K11.69 Tarkemmin määrittämätön sylkirauhasen mukoseele
K11.7  Syljenerityksen häiriöt
K11.70 Vähentynyt syljeneritys
K11.71 Suun kuivuuden tunne
K11.72 Liiallinen syljeneritys
K11.80 Sylkirauhasten hyvänlaatuinen lymfoepiteliaalinen muutos
K11.81 Mikuliczin tauti
K11.82 Sylkirauhastiehyen ahtauma
K11.83 Sialektasia
K11.84 Sialoosi
K11.85 Nekrotisoiva sialometaplasia
K11.88 Muu sylkirauhassairaus
K11.9  Määrittämätön sylkirauhassairaus

K12 Suutulehdus ja lähisukuiset tilat

K12.00 Uusiutuvat suun aftat
K12.01 Arpeutuva aftoosi suutulehdus
K12.02 Herpeksenkaltainen suutulehdus
K12.03 Bednarin aftat
K12.10 Haavainen suutulehdus
K12.11 Karttamainen suutulehdus
K12.12 Hammasproteesin aiheuttama suutulehdus
K12.13 Suulaen papilloiden liikakasvu
K12.14 Kosketuksesta johtuva suutulehdus
K12.18 Muu suutulehdus
K12.2 Suun selluliitti ja paiseet
K13 Muut huulten ja suun limakalvon sairaudet

K13.0 Huulisairaudet

K13.00 Suupielen tulehdus
K13.01 Glandulaarinen huulitulehdus
K13.02 Kesivä huulitulehdus
K13.03 Tarkemmin määrittämätön huulitulehdus
K13.04 Huulikipu
K13.08 Muu huulisairaus
K13.09 Tarkemmin määrittämätön huulisairaus
K13.1  Posken ja/tai kielen pureminen
K13.2  Leukoplakia ja muut kielen ja muun suuontelon epiteelin häiriöt
K13.20 Idiopaattinen leukoplakia
K13.21 Tupakan aiheuttama leukoplakia
K13.22 Kielen ja/tai muun suuontelon erytroplakia
K13.23 Kielen ja/tai muun suuontelon leukedeema
K13.24 Tupakoijan suulaki
K13.28 Muu leukoplakia tai kielen ja muun suulaen epiteelin häiriöt
K13.29 Tarkemmin määrittämätön leukoplakia
K13.3  Suun karvainen leukoplakia
K13.4  Suun limakalvon granuloomat ja granuloomankaltaiset muodostumat
K13.40 Suun limakalvon pyogeeninen granulooma
K13.41 Suun limakalvon eosinofiilinen granulooma
K13.42 Suun limakalvon verrukoottinen ksantooma
K13.48 Muu suun limakalvon granulooma tai granulooman kaltainen muutos
K13.49 Tarkemmin määrittämättömät suun limakalvon granuloomat
K13.5  Suun limakalvonalainen fibroosi
K13.6  Suun limakalvon ärsytyshyperplasia
K13.7  Muut tai määrittämättömät suun limakalvon vauriot
K13.70 Melaniinipigmentaatio
K13.71 Suun (limakalvon) avanne
K13.72 Limakalvon tatuointi (tattoo)
K13.78 Muu suun limakalvon muutos
K13.79 Tarkemmin määrittämättömät suun limakalvon muutokset

K14 Kielen sairaudet

K14.0  Kielitulehdus
K14.08 Muu kielitulehdus
K14.09 Tarkemmin määrittämätön kielitulehdus
K14.1  Karttakieli
K14.2  Glossitis rhomboidea mediana
K14.3  Kielen nystyjen liikakasvu
K14.30 Katekieli
K14.31 Karvakieli
K14.32 Kielen lehtinystyjen liikakasvu
K14.38 Muu kielen nystyjen liikakasvu
K14.39 Tarkemmin määrittämätön kielen nystyjen liikakasvu
K14.4  Kielinystyjen surkastuma
K14.40 Suuhygieniatottumusten aikaansaama kielinystyjen surkastuma
K14.41 Systeemisairauden aikaansaama kielinystyjen surkastuma
K14.42 Tarkemmin määrittämätön atroofinen kielitulehdus
K14.48 Muu kielinystyjen surkastuma
K14.49 Tarkemmin määrittämätön kielinystyjen surkastuma
K14.5  Uurrekieli
K14.6  Kielen kiputilat
K14.60 Kielen polte
K14.61 Kielikipu
K14.68 Muu kielikipu
K14.69 Tarkemmin määrittämätön kielikipu
K14.8  Muut kielisairaudet
K14.80 Hampaiden painaumat kielessä
K14.81 Kielen liikakasvu
K14.82 Kielen surkastuma
K14.88 Muu kielisairaus
K14.9  Määrittämätön kielisairaus

 

ICD 10 koderna - på svenska

K00 Rubbningar i tändernas utveckling och frambrott
K00 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar
K00 Matsmältningsorganens sjukdomar
K00.00 Hypodonti
K00.01 Anodonti
K00.09 Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling UNS

K00.1 Övertaliga tänder
K00.10 Incisiv- och hörntandsregionen, inklusive mesiodens
K00.11 Övertaliga tänder i premolarregionen
K00.12 Övertaliga tänder i molarregionen
K00.19 Obestämda övertaliga tänder

K00.2 Avvikelser i tändernas storlek och form
K00.20 Makrodonti
K00.21 Mikrodonti
K00.22 Sammanväxta tänder
K00.24 Dens evaginatus, ocklusal tuberculum
K00.25 Invaginerad tand
K00.26 Premolarisation
K00.28 Taurodontism
K00.29 Annan eller obestämd avvikelse i tändernas form eller storlek

K00.3 Fläckiga tänder
K00.30 Dental fluoros
K00.31 Emaljopacitet ej orsakade av fluor
K00.39 Obestämda emaljopaciteter
K00.4 Störningar i tandbildningen
K00.40 Postnatal emaljhypoplasi
K00.41 Prenatal emaljhypoplasi
K00.42 Neonatal emaljhypoplasi
K00.43 Aplasi och hypoplasi av tandcementet
K00.44 Gemination av tänder
K00.45 Regional odontodysplasi
K00.46 Turnertänder
K00.48 Annan specificierad störning i tandbildningen

K00.5 Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna som ej klassificeras annorstädes
K00.50 Amelogenesis imperfecta
K00.51 Dentindysplasi
K00.52 Odontogenesis imperfecta
K00.58 Annan ärftlig rubbning i tandvävnaden
K00.59 Ärftlig rubbning i tandvävnad UNS

K00.6 Rubbningar i tandframbrottet
K00.60 Dens connatalis
K00.61 Dens neonatalis
K00.62 Dentia praecox
K00.68 Annan rubbning i tandframbrottet
K00.69 Rubbningar i tandframbrottet UNS

K00.7 Besvär vid tandframbrottet
K00.80 Färgförändringar i tänderna förorsakade av blodgruppinkompatibilität
K00.81 Färgförändringar i tänderna förorsakade av biliärä anomalier
K00.82 Färgförändringar i tänderna förorsakade av porfyri
K00.83 Färgförändringar i tänderna förorsakade av tetrasykliner
K00.88 Annan specificerad rubbning i tandutvecklingen

K00.9 Rubbning i tändernas utveckling och frambrott, ospecificerad

K01 Retinerade tänder
K01.0 Retinerade tänder utan frambrottshinder
K01.1 Retinerade tänder med frambrottshinder
K01.10 Retinerad framtand med frambrottshinder i överkäken
K01.11 Retinerad framtand med frambrottshinder i underkäken
K01.12 Retinerad hörntand med frambrottshinder i överkäken
K01.13 Retinerad hörntand med frambrottshinder i underkäken
K01.14 Retinerad premolar med frambrottshinder i överkäken
K01.15 Retinerad premolar med frambrottshinder i underkäken
K01.16 Retinerad molar med frambrottshinder i överkäken
K01.17 Retinerad molar med frambrottshinder i underkäken
K01.18 Retinerad övertalig tand med frambrottshinder
K01.19 Retinerad tand med frambrottshinder UNS

K02 Tandkaries
K02.0 Karies begränsad till emaljen
K02.1 Karies i dentinet
K02.2 Karies i cementet
K02.3 Hejdad caries
K02.4 Odontoklasi
K02.8 Annan specificerad karies
K02.9 Karies, ospecificerad

K03 Andra sjukdomar i tändernas hårdvävnader
K03.0 Nedslitning av tänderna (attrition)
K03.00 Approximal nötning
K03.01 Ocklusal nötning
K03.08 Annan nedslitning av tänderna
K03.09 Nedslitning av tänderna UNS
K03.1 Abrasion av tänderna
K03.10 Abrasion av tänderna förorsakad tandkräm
K03.11 Habituell abrasion av tänderna
K03.12 Yrkesbetingad abrasion av tänderna
K03.13 Ritualbetingad abrasion av tänderna
K03.18 Annan abrasion av tänderna
K03.19 Abrasion av tänderna UNS
K03.2 Tanderosion
K03.20 Yrkesbetingad erosion
K03.21 Erosion av tänder orsakad av upprepade kräkningar
K03.22 Erosion av tänder orsakad av föda
K03.23 Erosion av tänder orsakad av läkemedel
K03.24 Idiopatisk tanderosion
K03.28 Annan erosion av tänder
K03.29 Tanderosion UNS
K03.3 Patologisk resorption av tänder
K03.30 Extern resorption av tänder
K03.31 Intern resorption av tänder
K03.39 Patologisk resorption av tänder UNS
K03.4 Cementpålagring
K03.5 Ankylos av tänder
K03.6 Tandbeläggningar
K03.60 Beläggningar orangefärgade
K03.61 Beläggningar hos tobaksrökare
K03.62 Beläggningar betel
K03.63 Annan mjuk beläggning
K03.64 Tandsten supragingival
K03.65 Tandsten subgingivalis
K03.66 Tandplack
K03.68 Annan specificierad beläggning
K03.7 Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader
K03.70 Tändernas färgförändring orsakad av metaller
K03.71 Tandens färgförändring förorsakad av hematom i bulpa
K03.72 Tändernas färgförändring förorsakad av tuggningsvanor
K03.78 Annan specificierad färgförändring av tänder
K03.79 Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader UNS
K03.80 Känsligt dentin
K03.81 Bestrålad emalj
K03.88 Annan specificerad sjukdom i tändernas hårdvävnader
K03.9 Sjukdom i tändernas hårdvävnader, ospecificerad

K04 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna)
K04.0 Pulpit
K04.00 Hyperemi av pulpa
K04.08 Annan specicicerad pulpit
K04.09 Pulpit UNS
K04.1 Pulpanekros
K04.2 Pulpadegeneration
K04.3 Sekundär dentinbildning i pulpan
K04.4 Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan
K04.5 Kronisk periradikulär osteit
K04.6 Periradikulär abscess med fistel
K04.60 Periradikulär abscess med fistel till nasal antrum
K04.61 Periradikulär abscess med fistel till näsan
K04.62 Periradikulär abscess med fistel till munnen
K04.63 Periradikulär abscess med fistel till huden
K04.69 Periradikulär abscess med fistel UNS
K04.7 Periradikulär abscess utan fistel
K04.8 Radikulär cysta (rotcysta)
K04.80 Periapikal och periradikulär cysta
K04.81 Residualcysta
K04.82 Inflammatorisk parodontalcysta
K04.89 Radikulär cysta UNS
K04.9 Annan eller icke specificerad sjukdom i pulpan och de periradikulära vävnaderna

K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
K05.0 Akut gingivit
K05.00 Akut gingivit orsakad av streptokock
K05.08 Annan akut gingivit
K05.09 Akut gingivit, UNS
K05.1 Kronisk gingivit
K05.10 Enkel randgingivit
K05.11 Gingivit (kronisk) hyperplastisk
K05.12 Gingivit (kronisk) ulcerativ
K05.13 Gingivit (kronisk) deskvamativ
K05.18 Annan kronisk gingivit
K05.19 Gingivit (kronisk) UNS
K05.2 Akut parodontit
K05.20 Parodontal abscess utan fistel
K05.21 Parodontal abscess med fistel
K05.22 Akut perikoronit
K05.28 Annan akut parodontit
K05.29 Akut parodontit UNS
K05.3 Kronisk parodontit
K05.30 Parodontit lätt
K05.31 Parodontit uttalad
K05.32 Kronisk perikoronit
K05.33 Förtjockad tandfollikel
K05.38 Annan kronisk parodontit
K05.39 Parodontit UNS
K05.4 Parodontit
K05.5 Annan parodontal sjukdom
K05.6 Parodontal sjukdom, ospecificerad

K06 Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott
K06.0 Gingivaretraktion
K06.00 Lokal gingivaretraktion
K06.01 Allmän gingivaretraktion
K06.09 Gingivaretraktion UNS
K06.1 Gingival hyperplasi
K06.10 Fibromatos i gingiva
K06.18 Annan gingival hyperplasi
K06.19 Gingival hyperplasi UNS
K06.2 Traumatiska skador i gingiva och tandlöst alveolarutskott
K06.20 Gingival hyperplasi orsakad av traumatisk bete
K06.21 Gingival trauma orsakad av tandborstning
K06.22 Funktionel keratos av gingiva
K06.23 Irritationshyperplasi i alveolarutskott
K06.28 Annan specificerad trauma av gingiva
K06.29 Traumatisk skada av gingiva UNS
K06.81 Perifert jättecellsgranulom
K06.82 Fibrös epulid
K06.83 Pyogent granulom i gingiva
K06.84 Crista flaccida
K06.88 Annan specificerade sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott
K06.9 Sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott, ospecificerad

K07 Tand- och käkmissbildningar med malocklusion (felaktig sammanbitning)
K07.0 Uttalade anomalier i käkarnas storlek
K07.00 Makrognati (hyperplasi) av överkäken
K07.01 Makrognati (hyperplasi) av underkäken
K07.02 Mikrognati (hypoplasi) av båda käken
K07.03 Mikrognati (hypoplasi) av överkäken
K07.04 Mikrognati (hypoplasi) av underkäken
K07.05 Mikrognati (hypoplasi) av båda käken
K07.08 Annan specificerad anomali i käarnas storlek
K07.09 Anomali i käkarnas storlek UNS
K07.1 Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas
K07.10 Asymmetri av käken
K07.11 Prognati, mandibulär
K07.12 Prognati, maxillär
K07.13 Retrognati, mandibulär
K07.14 Retrognati, maxillär
K07.18 Annan anomali i förhållandet mellan käke och skallbas
K07.19 Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas UNS
K07.2 Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna
K07.20 Distalocklusion
K07.21 Mesialocklusion
K07.22 Horisontalt överbett
K07.23 Djupt bett
K07.24 Öppet bett
K07.25 Korsbett
K07.26 Medellinjeförskjutning
K07.27 Saxbett
K07.28 Annan anomali i förhållandet mellan tandbågarna
K07.29 Anomali i förhållandet mellan tandbågarna UNS
K07.3 Anomalier i tändernas ställning
K07.30 Trångställning av tand
K07.32 Rotation av tand
K07.33 Glesställning (diastema) av tand
K07.34 Transposition av tand
K07.35 Retinerade tänder med abnormt läge av sådana eller närliggande tänder
K07.38 Annan anomali i tändernas ställning
K07.39 Anomali i tändernas ställning UNS
K07.4 Malocklusion, ospecificerad
K07.5 Onormal funktion hos tänder och käkar
K07.50 Onormal hopbitning
K07.51 Malocklusion orsakad av onormal sväljning
K07.52 Onormala laterala rörelser av käkarna
K07.53 Onorma protrusion
K07.54 Malocklusion orsakad av munandning
K07.55 Malocklusion orsakad av tung-, läpp- och fingerovanor
K07.58 Annan onormal funktion hos tänder och käkar
K07.59 Onormal funktion hos tänder och käkar UNS
K07.6 Rubbning i käkleden
K07.60 Costens syndrom
K07.61 Knackande käkled
K07.62 Habituell luxation av käkleden
K07.63 Smärta i käkleden UNS
K07.64 Styvhet i käkleden UNS
K07.65 Degenerativa sjukdomar i käkleden
K07.68 Annan rubbning i käkleden
K07.69 Rubbning i käkleden UNS
K07.8 Annan specificerade dentofacial anomali
K07.9 Tand-och käkmissbildningar med malocklusion, ospecificerade

K08 Andra sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader
K08.0 Förlust av tänder på grund av systemsjukdom
K08.1 Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom
K08.2 Atrofi av tandlöst alveolarutskott
K08.3 Retinerad tandrot (rotrest)
K08.80 Tandvärk UNS
K08.81 Oregelbundet alveolarutskott
K08.82 Förstoring av alveolarutskott UNS
K08.88 Annan specificerad sjukdom i tänderna och omgivande vävnader
K08.9 Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade

K09 Cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes
K09.0 Odontogena utvecklingscystor
K09.00 Eruptionscysta
K09.01 Gingival cysta
K09.02 Primordialcysta
K09.03 Follikulär cysta
K09.04 Lateral parodontal cysta
K09.08 Annanen edontogen utvecklingscysta
K09.09 Odontogen utvecklingscysta UNS
K09.1 Icke odontogena utvecklingscystor
K09.10 Globulomaxillär cysta
K09.11 Mediancysta i gommen
K09.12 Nasopalatinalcysta
K09.13 Cysta av papillae palatinae
K09.18 Annan icke odontogen utvecklingscysta
K09.19 Ike odontogen utvecklingscysta UNS
K09.2 Andra cystor i käken
K09.20 Käkcysta aneurysmatisk
K09.21 Käkcysta traumatisk
K09.22 Käkcysta, ei bestämd odontogen eller icke-odontogen
K09.28 Annan käkcysta
K09.29 Käkcysta UNS
K09.80 Dermoidcysta i munnen
K09.81 Epidermoidcysta i munnen
K09.82 Gingival cysta hos nyfödd
K09.83 Epsteins pärla
K09.84 Nasoalveolär cysta
K09.85 Lymfoepitelial cysta i munnen
K09.88 Annan specificerad cysta i mun- och käkregionen
K09.9 Cysta i mun- och käkregionen, ospecificerad

K10 Andra sjukdomar i käkarna
K10.0 Utvecklingssjukdomar i käkarna
K10.00 Torus mandibularis
K10.01 Torus palatinus
K10.02 Latent benkysta i käkarna
K10.08 Annan utvecklingssjukdom i käkarna
K10.09 Utvecklingssjukdom i käkarna UNS
K10.1 Centralt jättecellsgranulom
K10.2 Inflammatoriska tillstånd i käkarna
K10.20 Osteit i käke
K10.21 Osteomyelit i käke
K10.22 Periostit i käke, akut, varig
K10.23 Periostit i käke, kroniskt
K10.24 Neonatal osteomyelit i käke
K10.25 Sekvester av käkben
K10.26 Osteoradionekros i käke, akut/kronisk
K10.28 Annat inflammatoriskt tillstånd i käkarna
K10.29 Inflammatoriskt tillstånd i käkarna UNS
K10.3 Alveolit i käkbenet
K10.80 Kerubism
K10.81 Unilateral kondylär hyperplasi
K10.82 Unilateral kondylär hypoplasi
K10.83 Fibrös dysplasi av käke
K10.88 Annan sjukdom i käkarna
K10.9 Sjukdom i käkarna, ospecificerad

K11 Sjukdomar i spottkörtlarna
K11.0 Spottkörtelatrofi
K11.1 Spottkörtelhypertrofi
K11.2 Spottkörtelinflammation
K11.3 Spottkörtelabscess
K11.4 Spottkörtelfistel
K11.5 Spottsten
K11.6 Mukocele
K11.60 Mukös retentionscysta i spottkörtel
K11.61 Mukös extravasationscysta i spottkörtel
K11.69 Mukocele UNS
K11.7 Rubbad spottkörtelfunktion
K11.70 Hyposalivation
K11.71 Xerostomi (muntorrhet)
K11.72 Hypersalivation
K11.80 Benign lymfoepitelial skada i spottkörtlarna
K11.81 Mikuliczs sjukdom
K11.82 Stenos i spottkörtelgången
K11.83 Sialektasi
K11.84 Sialos
K11.85 Nekrotiserande sialometaplasi
K11.88 Annan sjukdom i spottkörtlarna
K11.9 Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad

K12 Stomatit (inflammation i munslemhinnan) och besläktade tillstånd
K12.00 Recidiverande afte
K12.01 Periadenitis mucosa necrotica recurrens
K12.02 Stomatitis herpetiformis
K12.03 Bednars afte
K12.10 Ulcerös stomatit
K12.11 Stomatitis geographica
K12.12 Protesstomatit
K12.13 Papillär hyperplasi i gommen
K12.14 Kontakt stomatit
K12.18 Annan specificerad stomatit
K12.2 Inflammation och abscess i munregionen

K13 Andra sjukdomar i läpp och i munslemhinna
K13.0 Sjukdomar i läpparna
K13.00 Keilit angulär
K13.01 Keilit glandulär
K13.02 Keilit exfoliativ
K13.03 Keilit UNS
K13.04 Keilodyni
K13.08 Annan sjukdom i läpparna
K13.09 Sjukdom i läpparna UNS
K13.1 Kind- och läppbitning
K13.2 Leukoplaki och andra störningar i munhålans epitel, inklusive tungan
K13.20 Idiopatisk leukoplaki
K13.21 Leukoplaki orsakad av tobak
K13.22 Erytroplaki i munnen eller tungan
K13.23 Leuködem i munnen eller tungan
K13.24 Gombesvär hos rökare
K13.28 Annan leukoplaki eller störning i epitel av gommen eller tungan
K13.29 Obestämd leukoplaki
K13.3 Hårig leukoplaki
K13.4 Granulom och granulomliknande tillstånd i munslemhinnan
K13.40 Pyogent granulom
K13.41 Eosinofilt granulom
K13.42 Verruköst xantom
K13.48 Ospecificerad granulom eller granulomliknande tillstånd i munslemhinnan
K13.49 Granulom eller granulomliknande tillstånd i munslemhinnan UNS
K13.5 Submukös fibros i munnen
K13.6 Irritationshyperplasi i munslemhinnan
K13.7 Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan
K13.70 Melanin pigmentation i munnen
K13.71 Fistel i munslemhinnan
K13.72 Tatuering av munslemhinnan
K13.78 Annan förändring i munslemhinnan
K13.79 Förändring i munslemhinnan UNS

K14 Sjukdomar i tungan
K14.0 Glossit
K14.08 Annan glossit
K14.09 Glossit UNS
K14.1 Lingua geographica
K14.2 Glossitis rhombica mediana
K14.3 Papillhypertrofi på tungan
K14.30 Coated tongue
K14.31 Hårtunga
K14.32 Hypertrofi av papillae foliatae
K14.38 Annan papillhypertrofi på tungan
K14.39 Papillhypertrofi på tungan UNS
K14.4 Atrofi av tungpapillerna
K14.40 Atrofisk glossit orsakad av munhygieni
K14.41 Atrofisk glossit orsakad av systemisk sjukdom
K14.42 Atrofisk glossit UNS
K14.48 Annan specificerad atrofi av tungpapillerna
K14.49 Atrofi av tungpapillerna UNS
K14.5 Skrotaltunga
K14.6 Tungsmärtor
K14.60 Glossopyros
K14.61 Glossodyni
K14.68 Annan tungsmärta
K14.69 Tungsmärta UNS
K14.8 Andra sjukdomar i tungan
K14.80 Lingua indentata
K14.81 Hypertrofi av tungan
K14.82 Atrofi av tungan
K14.88 Annan specificerad sjukdom i tungan
K14.9 Sjukdom i tungan, ospecificerad

 

ICD 10 koodisto - latinan kieliset termit

K00 Perturbationes evolutionis et eruptionis dentium
K00 Morbi cavitatis oris, glandularum salivariarum, maxillae et mandibulae
K00 Morbi systematis digestorii
K00.00 Hypodontia
K00.01 Anodontia
K00.09 
K00.1 Dentes supernumerarii
K00.10 
K00.11 
K00.12 
K00.19 
K00.2 Abnormitates magnitudis et formae dentium
K00.20 Macrodontia
K00.21 Microdontia
K00.22 
K00.24 Dens evaginatus
K00.25 Dens invaginatus
K00.26 
K00.28 Taurodontia
K00.29
 K00.3 Dentes variegati
K00.30 Fluorosis dentalis
K00.31 
K00.39 
K00.4 Malformationes dentium
K00.40 
K00.41 
K00.42 
K00.43 Aplasia caementi
K00.44 Geminatio dentium
K00.45 Odontodysplasia regionalis
K00.46 Dens Turner
K00.48 
K00.5 Perturbationes structurae dentium hereditariae non alibi classificatae
K00.50 Amelogenesis imperfecta
K00.51 Dentinogenesis imperfecta
K00.52 Odontogenesis imperfecta
K00.58 
K00.59 
K00.6 Perturbationes eruptionis dentium
K00.60 Dens connatalis
K00.61 Dens neonatalis
K00.62 Dentia praecox
K00.68 
K00.69 
K00.7 Eruptiopathia
K00.80 
K00.81 
K00.82 
K00.83 
K00.88 Aliae perturbationes evolutionis dentium specificatae
K00.9 Perturbatio evolutionis dentium non specificata
K01 Dentes retenti et impacti
K01.0 Dens inclusus
K01.1 Dens impactus
K01.10 
K01.11 
K01.12 
K01.13 
K01.14 
K01.15 
K01.16 
K01.17 
K01.18 
K01.19 
K02 Caries dentis/dentium
K02.0 Caries enameli
K02.1 Caries dentini
K02.2 Caries caementi
K02.3 Caries dentis inhibita
K02.4 Odontoclasia
K02.8 Alia caries dentis/dentium specificata
K02.9 Caries dentis/dentium non specificata
K03 Alii morbi textuum durorum dentium
K03.0 Attritio dentium (nimia)
K03.00 Attritio dentium approximalis
K03.01 Attritio dentium occlusalis
K03.08 
K03.09 
K03.1 Abrasio dentium
K03.10 
K03.11 Abrasio dentium habitualis
K03.12 Abrasio dentium professionalis
K03.13 Abrasio dentium ritualis
K03.18 
K03.19 
K03.2 Erosio dentium
K03.20 Erosio dentium professionalis
K03.21 Erosio dentium e vomitu recurrenti
K03.22 Erosio dentium dietetica
K03.23 Erosio dentium medicamentis provocata
K03.24 Erosio dentium idiopathica
K03.28 
K03.29 Erosio dentium NAS
K03.3 Resorptio dentium pathologica
K03.30 Resorptio [externa] dentium
K03.31 Granuloma pulpae dentis
K03.39 
K03.4 Hypercaementosis
K03.5 Ancylosis dento-alveolaris
K03.6 Depositiones dentium
K03.60 Depositiones dentium
K03.61 
K03.62 Depositiones dentium ex nuce betel
K03.63 
K03.64 Calculus dentalis supragingivalis
K03.65 Calculus dentalis subgingivalis
K03.66 
K03.68 
K03.7 Discoloratio posteruptionalis dentium
K03.70 
K03.71 
K03.72 
K03.78 
K03.79 
K03.80 Dentinum sensitivum
K03.81 Enamelum irradiatum
K03.88 Alii morbi specificati textuum durorum dentium
K03.9 Morbus textuum durorum dentium non specificatus
K04 Morbi pulpae et textuum periradicularium
K04.0 Pulpitis
K04.00 
K04.08 
K04.09 
K04.1 Necrosis pulpae
K04.2 Degeneratio pulpae
K04.3 Textus durus abnormis pulpae
K04.4 Parodontitis periapicalis acuta origine pulpalis
K04.5 Parodontitis periapicalis chronica
K04.6 Abscessus periapicalis cum fistula
K04.60 
K04.61 
K04.62 
K04.63 
K04.69 
K04.7 Abscessus periapicalis sine fistula
K04.8 Cysta radicularis
K04.80 Cysta periapicalis
K04.81 Cysta radicularis residualis
K04.82 
K04.89 
K04.9 Morbi pulpae et textuum periradicularium alii sive non specificati
K05 Morbi periodontales
K05.0 Gingivitis acuta
K05.00 
K05.08 
K05.09 
K05.1 
K05.10 Gingivitis simplex marginalis [chronica]
K05.11 Gingivitis hyperplastica [chronica]
K05.12 Gingivitis ulcerosa [chronica]
K05.13 Gingivitis desquamativa [chronica]
K05.18 Gingivitis chronica
K05.19 Gingivitis [chronica] NAS
K05.2 Parodontitis acuta
K05.20 Abscessus parodontalis
K05.21 
K05.22 Pericoronitis acuta
K05.28 
K05.29 
K05.3 Parodontitis chronica
K05.30 Parodontitis simplex
K05.31 Parodontitis complicata
K05.32 Pericoronitis chronica
K05.33 
K05.38 
K05.39 Parodontitis NAS
K05.4 Parodontosis
K05.5 Alii morbi periodontales
K05.6 Morbus periodontalis non specificatus
K06 Aliae morbositates gingivae et cristae alveolaris edentulae
K06.0 Retractio gingivae
K06.00 
K06.01 
K06.09 
K06.1 Hyperplasia gingivae
K06.10 Fibromatosis gingivae
K06.18 
K06.19 
K06.2 Laesiones traumaticae gingivae et cristae alveolaris edentulae
K06.20 
K06.21 
K06.22 
K06.23 Hyperplasia irritativa (hyperplasia e prosthesi dentali)
K06.28 
K06.29 
K06.81 Granuloma gigantocellulare periphericum
K06.82 Epulis fibrosa
K06.83 Granuloma pyogenes gingivae
K06.84 Flexibilitas marginis cristae alveolaris
K06.88 Aliae morbositates specificatae gingivae et cristae alveolaris edentulae
K06.9 Morbositas gingivae et/sive cristae alveolaris edentulae non specificata
K07 Anomaliae dentofaciales (malocclusione inclusa)
K07.0 Anomaliae majores magnitudinis mandibulae vel maxillae
K07.00 Hyperplasia mandibulae
K07.01 Hyperplasia maxillae
K07.02 Hyperplasia mandibulae et maxillae
K07.03 Hypoplasia mandibulae
K07.04 Hypoplasia maxillae
K07.05 Hypoplasia mandibulae et maxillae
K07.08 
K07.09 
K07.1 Disproportio maxillae vel mandibulae et basis cranii
K07.10 Asymmetria maxillae vel mandibulae
K07.11 Prognathia mandibulae
K07.12 Prognathia maxillae
K07.13 Retrognathia mandibulae
K07.14 Retrognathia maxillae
K07.18 
K07.19 
K07.2 Disproportio arcuum dentalium
K07.20 
K07.21 
K07.22 
K07.23 
K07.24 
K07.25 
K07.26 
K07.27 
K07.28 
K07.29 
K07.3 Anomaliae positionis dentium
K07.30 Angustiae dentium
K07.32 Rotatio dentis
K07.33 Diasthema
K07.34 Dislocatio dentis
K07.35 Dentes retenti et impacti cum positionibus abnormalibus ipsorum dentium sive dentium vicinorum
K07.38 
K07.39 
K07.4 Malocclusio NAS
K07.5 Abnormitates dentofaciales functionales
K07.50 Deviatio motus claudentis maxillae
K07.51 Malocclusio e deglutitione abnormi
K07.52 Deviatio motus lateralis maxillae
K07.53 Protrusio abnormis
K07.54 Malocclusio e respiratione perorali
K07.55 Malocclusio e motibus abnormalibus linguae, labiorum et/sive digitorum
K07.58 
K07.59 
K07.6 Morbositates articulationis temporomandibularis
K07.60 Syndroma doloris et dysfunctionis articulationis temporomandibularis
K07.61 
K07.62 
K07.63 
K07.64 
K07.65 Morbi degenerativi articulationis temporomandibularis
K07.68 
K07.69 
K07.8 Aliae anomaliae dentofaciales specificatae
K07.9 Anomalia dentofacialis non specificata
K08 Aliae morbositates dentium et textuum supportantium
K08.0 Exfoliatio dentium propter causas systemicas
K08.1 Exfoliatio dentium propter trauma, extractionem sive morbum periodontalem localem
K08.2 Atrophia cristae alveolaris edentulae
K08.3 Radix dentis retenta
K08.80 Dentalgia NAS
K08.81 Irregularitas cristae alveolaris
K08.82 Hypertrophia cristae alveolaris NAS
K08.88 Aliae morbositates dentium et textuum supportantium specificatae
K08.9 Morbositas dentium et/sive textuum supportantium non specificata
K09 Cystae regionis oralis non alibi classificatae
K09.0 Cystae evolutionales odontogenes
K09.00 Cysta eruptionis dentis
K09.01 Cysta gingivalis
K09.02 Cysta primordialis
K09.03 Cysta follicularis
K09.04 Cysta parodontalis lateralis
K09.08 
K09.09 
K09.1 Cystae evolutionales non odontogenes
K09.10 Cysta globulomaxillaris
K09.11 Cysta raphes palati
K09.12 Cysta nasopalatina
K09.13 Cysta papillae palatinae
K09.18 
K09.19 
K09.2 Cystae regionis oralis aliae
K09.20 Cysta aneurysmatica maxillae/mandibulae
K09.21 Cysta traumatica maxillae/mandibulae
K09.22 
K09.28 
K09.29 Cysta maxillae/mandibulae NAS
K09.80 Cysta dermoides seu epidermoides oris
K09.81 
K09.82 
K09.83 
K09.84 Cysta nasoalveolaris
K09.85 Cysta lymphoepithelialis oris
K09.88 
K09.9 Cysta regionis oralis non specificata
K10 Alii morbi maxillae et mandibulae
K10.0 Morbositates evolutionales maxillae/mandibulae
K10.00 
K10.01 
K10.02 Cysta maxillae vel mandibulae latens
K10.08 
K10.09 
K10.1 Granuloma gigantocellulare centrale
K10.2 Inflammationes maxillae et mandibulae
K10.20 Ost(e)itis maxillae/mandibulae [suppurativa] [acuta/chronica]
K10.21 Osteomyelitis maxillae/mandibulae
K10.22 Periostitis maxillae/mandibulae [suppurativa] [acuta/chronica]
K10.23 
K10.24 
K10.25 Sequestrum maxillae/mandibulae
K10.26 Osteoradionecrosis maxillae/mandibulae [suppurativa] [acuta/chronica]
K10.28 
K10.29 
K10.3 Alveolitis maxillae seu mandibulae
K10.80 Cherubismus
K10.81 Hyperplasia condyli mandibulae unilateralis
K10.82 Hypoplasia condyli mandibulae unilateralis
K10.83 Dysplasia fibrosa maxillae/mandibulae
K10.88 Alius morbus maxillae et mandibulae specificatus
K10.9 Morbus maxillae et/sive mandibulae non specificatus
K11 Morbi glandularum salivariarum
K11.0 Atrophia glandulae salivariae
K11.1 Hypertrophia glandulae salivariae
K11.2 Sial(o)adenitis
K11.3 Abscessus glandulae salivariae
K11.4 Fistula glandulae salivariae
K11.5 Sialolithiasis
K11.6 Mucocele glandulae salivariae
K11.60 Cysta mucosa retentionalis glandulae salivariae
K11.61 Cysta mucosa extravasationalis glandulae salivariae
K11.69 
K11.7 Perturbationes salivationis
K11.70 Hypoptyalismus
K11.71 Xerostomia
K11.72 Ptyalismus
K11.80 Laesio lymphoepithelialis glandulae salivariae benigna
K11.81 Morbus Mikulicz
K11.82 Stenosis ductus salivarii
K11.83 Sialectasia
K11.84 
K11.85 Sialometaplasia necrotica(ns)
K11.88 Aliae morbi glandularum salivariarum specificati
K11.9 Morbus glandulae salivariae non specificatus
K12 Stomatitis et morbositates cognatae
K12.00 Aphthae oris recurrentes
K12.01 Stomatitis cicatricans aphthosa
K12.02 Stomatitis herpetiformis
K12.03 Aphthae Bednar
K12.10 Stomatitis ulcerativa
K12.11 
K12.12 Stomatitis e prosthesi dentali
K12.13 
K12.14 
K12.18 
K12.2 Cellulitis et abscessus oris
K13 Alii morbi labiorum et mucosae oris
K13.0 Morbi labiorum
K13.00 Cheilitis angularis
K13.01 Cheilitis glandularis
K13.02 Cheilitis exfoliativa
K13.03 Cheilitis NAS
K13.04 Cheilodynia
K13.08 
K13.09 
K13.1 Morsitatio buccae
K13.2 Leucoplacia et aliae perturbationes epithelii cavitatis oris lingua inclusa
K13.20 
K13.21 
K13.22 Erythroplasia cavitatis oris
K13.23 Leucoedema cavitatis oris
K13.24 Palatum tabacistae
K13.28 
K13.29 
K13.3 Leucoplacia hirsuta oris
K13.4 Granulomata et laesiones similes mucosae oris
K13.40 Granuloma pyogenicum mucosae oris
K13.41 Granuloma eosinophilicum mucosae oris
K13.42 Xanthoma verrocosum mucosae oris
K13.48 
K13.49 
K13.5 Fibroma submucosum oris
K13.6 Hyperplasia irritativa mucosae oris
K13.7 Laesiones aliae sive non specificatae mucosae oris
K13.70 
K13.71 
K13.72 
K13.78 
K13.79 
K14 Morbi linguae
K14.0 Ghossitis
K14.08 
K14.09 
K14.1 Lingua geographica
K14.2 Glossitis rhomboidea mediana
K14.3 Hypertrophia papillarum linguae
K14.30 Lingua obducta
K14.31 Lingua hirsuta
K14.32 Hypertrophia papillarum foliatarum linguae
K14.38 
K14.39 
K14.4 Atrophia papillorum linguae
K14.40 
K14.41 
K14.42 Ghossitis atrophica NAS
K14.48 
K14.49 
K14.5 Lingua plicata
K14.6 
K14.60 Glossopyrosis
K14.61 Glossodynia
K14.68 
K14.69 
K14.8 
K14.80 Lingua indentata
K14.81 Hypertrophia hinguae
K14.82 Atrophia linguae
K14.88 Aliae morbi linguae specificati
K14.9 Morbus linguae non specificatus

 

 

Ylös