Alvas Album

Alva 2,5år

Alva 2år

Alva 20månader

Systern Sade (Noudon Valley-Virgin) och Alva efter godkänt anlagsprov. Mycket glada och nöjda förare Carina och Jenny

Alva Bir-valp

Alva 5månader

Alva 8veckor

 
 

Alva på sjön

Alva & Minéa

 

Sommarbild

 

Roland med en mätt och belåten Alva

Made with Namu6