Stanna hos mej            

Stanna hos mig och kom riktigt nära
skymningen faller och kvällen är sen
Inget kan eller vill, jag av dig begära
än att smeka din kind så mjuk och len

Kom till mig , Smek mig så sakta
Sitt ned bredvid mig,en liten stund
Jag vill så gärna just dig betrakta
Längtat ofta ,har ej sovit en blund

Stanna hos mig och kom riktigt nära
skymningen faller och kvällen är sen
Inget kan eller vill,jag av dig begära
än att smeka din kind så mjuk och len

Stanna hos mig och kom riktigt nära
skymningen faller och kvällen är sen
Inget kan eller vill,jag av dig begära
än att smeka din kind så mjuk och len

Kom till mig , Du vill väl stanna
Stanna hos mig tills jag själv måste gå
Kom och lägg din kind tätt mot min panna
känn hur en stund kan förena oss två

Stanna hos mig och kom riktigt nära
skymningen faller och kvällen är sen
Inget kan eller vill,jag av dig begära
än att smeka din kind så mjuk och len

 

Text: Gösta Björkgren och Roger Lilja   Musik: Roger Lilja

 

 

Gösta Björkgrens originaltext