Sommarens första dag

Jag sitter här på bryggans kant
och solen värmer skönt
kom hit min vän gör likadant
att stressa är ej lönt

I dag är sommarns första dag
sån tur att vi var här
jag känner glädje och behag
jag nästan lycklig är

Se fjärden vår så blank den är
jag knappt en krusning ser
och svalan hon som flyger där
en sommarkänsla ger

 

 

Och där på stenen ligger still
som förr vår vita mås
och se på udden här intill
där häckar visst en gås

En dag som denna glömmes lätt
att vintern var så lång
ty nu har den nog gjort reträtt
och sommarn är på gång

En svala ingen sommar gör
det känner jag nog till
men inget nu min glädje stör
jag endast njuta vill

Gösta i Lakagrund 1 juni 1997
Melodi: Roger Lilja
Se Roggans Music
Grafik Ninicolor