Sångens Vänner, Glädje Känner
(Melodi: Svinstaskär)

Sången den klingar så ren och klar
när Sångens Vänner sjunger
ty koll på stämmorna alla har
det gillar våran Bill
Han har oss trimmat i många år
med humor och med känsla
uppgiften hans blir nog mindre svår
när alla bjuder till

Refr.

Vi alla glädje känner
som tillhör Sångens Vänner
När som sopranstämman klingar skön
får för allt slit dirigenten lön
även för alten och basen
med tacksamhet höjer vi glasen
också tenorstämmans män bjuder till
att behaga Bill

Vår kör har vuxit och blivit stor
så här på gamla dagar
Vi tror vi vet varpå det beror
det är naturens lag
Alla som sjunger vill vara med
få del utav vår glädje
Att vara med oss i våra led
känns bättre dag för dag

Refr.

I nästa sommar då reser vi
till sångfesten i Åbo
därför med KÖR MIX vi ligger i
och egen repertoar
Det är ju kul att ett mål vi har
som hägrar där i fjärran
ty varje utmaning som vi tar
ger spänning för envar

Refr.

Gösta Björkgren den 23.11.2010 www.multi.fi/~gostab/