Jag har vandrat
 
Jag har vandrat så länge i livet
Jag har prövat på ont och på gott
Mycken kärlek har blivit mig givet
fast jag ingenting gratis har fått
 
Jag har gått genom ödsliga trakter
Jag har pinats av isande vind
Jag har kämpat mot åldrandets makter
som så hårdhänt har fårat min kind
 
Vi har hållit varandra i handen
delat allting av stort och av smått
Men som spåren försvinner i sanden
finns snart ingenting kvar där vi gått
 
Jag har även sett soliga dagar
Jag har njutit av ungdomens rus
Jag har vandrat i blommande hagar
levnadsvägen var lycklig och ljus
 
Jag har vandrat med dig vid min sida
i ditt sällskap var vandringen lätt
Vi har vandrat i öknar så vida
men har alltid till slut kommit rätt
 
Vi har hållit varandra i handen
delat allting av stort och av smått
Men som spåren försvinner i sanden
finns snart ingenting kvar där vi gått
 
Vi har hållit varandra i handen
delat allting av stort och av smått
Men som spåren försvinner i sanden
finns snart ingenting kvar där vi gått

Gösta Björkgren 
orginaltext den 4. Febr 2002

Musik Roger Lilja