En ros som aldrig vissnar

Jag köpte några rosor på din högtidsdag
så stora och så röda och vackra tyckte jag
Men rosorna har vissnat och bladen fallit av
blott taggarna finns kvar på de rosor jag dig gav
Refr.
//
Det finns en ros av ädel sort
som aldrig nånsin vissnar bort
Den är alltid röd och grann
den är vår kärlek till varann//

All skönhet är förgänglig den bleknar inom kort
knappt rosen börjat blomma förrän den vissnat bort
Den glädje rosen skänkte i minnet än finns kvar
dess skönhet var en spegling av kärleken vi har
Refr.
//Det finns en ros av ädel sort
som aldrig nånsin vissnar bort
Den är alltid röd och grann
den är vår kärlek till varann//

Jag köper nya rosor nästa år igen
som tecken på min kärlek till dig min lilla vän
När åren kinden fårat och håret grånat har
och alla rosor vissnat, finns kärleksrosen kvar
Refr.
//Det finns en ros av ädel sort
som aldrig nånsin vissnar bort
Den är alltid röd och grann
den är vår kärlek till varann//

Gösta Björkgren den 21 april 2005 

Melodi: Roger Lilja
Roggans Musik