Terjärv
Församling
Bönehusförsamling som hörde under Kronoby från år 1662. Fick egen kyrka 1667 och blev kapell 1669. 1671 installerades den första kaplanen. Blev självständigt pastorat 1868. Egen kyrkoherde från år 1875. Terjärv kommun anslöts 1969 till Kronoby kommun.

-Under stora ofreden försvann mässkåpan, nattvardskannan och kyrkböckerna. Historieböckerna börjar dock redan 1691. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Täydennys VIII. Genos 15(1944)]
     
Namn på finska
Teerijärvi

Gamla namn
Tervajärvi, Teirijärvi, Terijärvi

Byar
Kyrkbyn, Kortjärvi, Hästbacka

 

Förteckning över präster - Terjärv
Kyrkoherdar
Karl August Mellberg (1875-89)
Johan Vilhelm Fontell (1890-1900)
Ernst Gustaf Appelberg (1901- )

Kapellaner
Carolus Gustavi Werander (1671-99)
Matthias Mejlund (1700-02)
Gabriel Gabrielis Werander (1702-31)
Lars Häggman (1733-58)
Georg Nicolai Mathesius (1759-81)
Matthias Kjöping (1781-94)
Sven Abraham Fontell (1795-1819)
Jonas Reinhold Granlund (1822-39)
Lars Schalin (1842-47)
Karl Josef Häggström (1851-63)
Josef Vilhelm Fontell (1863-71), virka lakkautettu.

Apupapit ja armovuoden saarnaajat
Antonius Mahlman, kappalaisen apulainen (1755-63)
Johan Henrik Juvelius, kappalaisen viran armovuodensaarnaaja, vt. kappalainen (1794-97)
Jakob Kuhlberg, kappalaisen apulainen (1799-1805)
Gabriel Häggqvist, kappalaisen apulainen (1805-08)

Extra präster
Tomas Calén, kappalaisen apulainen (1809-11)
Klas Fredrik Alan, kappalaisen apulainen (1812-18)
Gabriel Sarlin, kappalaisen apulainen, vt. kappalainen (1819-22)
Gustaf Johansson, kappalaisen apulainen (1835-36)
Johan Emanuel Fonselius, kappalaisen apulainen (1836-37)
August Venman, vt. kappalainen (1838-42)
Johan Julius Häggman, kappalaisen apulainen, vt. kappalainen (1847-51)
Johan Oskar Bergroth, vt. kappalainen, vt. kirkkoherra (1871-75)
Aleksanteri Saarinen, vt. kirkkoherra (1889-90)
Henrik Vilhelm Lindgrén, vt. kirkkoherra (1900-01)
Isak Elenius, vt. kirkkoherra (1900)


Församlingens och grannkommunernas karta
 

               <<<<