heikki.jpg (10475 bytes)Olen työskennellyt tutkijana Kokkolassa Jyväskylän yliopiston Chydenius-Instituutissa kevättalvesta 1991. Maaseudun kehittämiseen liittyvät kysymykset ovat työllistäneet minut lähes päätoimisesti lukuunottamatta yrittäjyysjaksoa syksystä 1994 kevääseen 1997. Tuosta ajasta olin kahdeksan kuukautta päätoimisena konsulttina ja baarin pitäjänä Alahärmän Voltissa.

CURRICULUM VITAE

Heikki Susiluoma (41 v)

Filosofian maisteri, maantiede, Helsingin yliopisto 1984
Kuopion yliopiston ja Karttulan kunnan yhteistyöprojektin projektisihteeri 1984-1985
Pietarsaaren kaupunki, opettajan töitä 1985-1989
Jäte- ja ympäristöalan asiantuntijakurssi, Helsingin yliopisto 1989-1990
Jyväskylän yliopiston Chynenius-Instituutin tutkija vuodesta 1991
Puolipäiväisenä yrittäjänä syksy 1994 - kevät 1996 (18 kk)
Yrittäjänä kevät 1996 - talvi 1996 (8 kk)
Tutkijana talvi 1996 -
Artikkeliväitöskirja "Suomalainen maaseutu yksilöllisten ja ekologisten tarpeiden tyydyttäjänä - visio 2010" työn alla.


Olen toiminut seuraavanlaisissa luottamustoimissa:

Luonto-Liitto ry:n puheenjohtaja 1980-1983
Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen jäsen 1981-1984, 1995-1996, 1998-
Pietarsaaren näyttämön puheenjohtaja 1991-1994
Suomen Luonnonsuojelun tuki Oy:n hallituksen jäsen 1998-
Eko-Osuuspankin Ekovaltuuston jäsen 1997- ja puheenjohtaja syksy 1998-


Chydenius-Instituutin julkaisusarjassa ilmestyneet väitöskirja-aineiston osat:

Susiluoma Heikki
Lestijoki - ihmisen luonto, Chydenius Instituutti "working papers" 1992

Susiluoma Heikki
Luonnonmukainen viljely mahdollisuutena, Chydenius-Instituutti, tutkimuksia, 1993

Susiluoma Heikki, Luoto Ilkka
Vapautuksen ekologia - ympäristöeettisen maaseutupolitiikan peruslähtökohtia, Chydenius-Instituutti, tutkimuksia, 1994.

Susiluoma Heikki
Farmer and Environmental ethics, Liberation ecology, NJF-utredning/rapport Nr. 93/1994

Susiluoma Heikki
Lestijoki - ihmisen luonto II, Erään tutkimus ja kehittämisprojektin kulku, Chydenius-Instituutti, selosteita ja katsauksia 6/1994.

Susiluoma Heikki, Luoto Ilkka ja Ruuskanen Petri
Maaseutu elinkeinot ja etiikka - Keskustelun avauksia, Chydenius-Instituutti, "working papers", 1995

Susiluoma Heikki
The Immaterial Somersault: A Covenant Between Reason and Emotion. Finnish Journal of Rural Research and Policy, 1996

Luoto Ilkka, Ruuskanen Petri ja Susiluoma Heikki
Risupartoja vai markkinamiehiä, Tapaustutkimus eteläpohjalaista luomuviljelijöistä, Chydenius-Instituutti, tutkimuksia, 1996

Susiluoma Heikki
Yrittäjäksi maalle, Maaseudun näyttämöt kaupungista muuttaneiden kokemina, Chydenius-Instituutti, tutkimuksia, 2/1998


Heikki Susiluoman muita artikkeleita ja esitelmiä

LUOMUTUOTTEITA LENTORAHTINA KESKI-EUROOPPAAN, Omavarainen maatalous 4/92.

MARKKINOINTIMALLIT PUNTARISSA , Omavarainen maatalous 5/92

VAPAUTUKSEN EKOLOGIAN TIELLÄ, -Miksi tarvitaan ympäristöeettistä maaseutututkimusta, -politiikkaa ja -käytäntöä. Maaseudun uusi aika 1993.

IHMISEN NÄKÖKULMA MAASEUTUUN, puheenvuoro/Ilkka Luoto, Heikki Susiluoma. Suomen Luonto 6-7/94.

LUONNONMUKAINEN VILJELY MAASEUDUN ITSESUOJELUSTRATEGIANA, esitelmä maantieteen päivillä Joensuussa 23.-24.10.1992.

JOS OLISIN VILJELIJÄ, MTK:n nuorten tuottajien syysparlamentti 11.11.1994 Rovaniemi.

HENKINEN VOLTTI - järjen ja tunteen liitto. Maaseudun uusi aika 2/94. Myös esitelmänä maaseutututkijoiden tapaamisessa kesällä 1994.

FARMER AND ENVIRONMENTAL ETHICS -Liberation ecology, Converting to organic agriculture, pohjoismainen NJF-seminaari No 237, Mikkeli 22.-24-3.1994. (Esitelmä ja artikkeli)

ESIMERKKI ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ, Esitelmä Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin kanssa järjestetyssä kansainvälisessä tapahtumassa 5.-6.6.1994. Esitys ilmestyi myös tilaisuudesta tehdyssä monisteessa.

ELÄVÄKSI VAI KUOLIAAKSI SUOJELTU MAASEUTU, Luonnonsuojelija 1/94#

RUOKA V. 2010, Oikeudenmukaisesti tuettu ja eettisesti tuotettu, puheenvuoro. Suomen Luonto 5/95.

sivun alkuun