OH-AYN AA5-0477 1974 Omistaja Martti Hirvonen.
Koneen aikaisempi tunnus N7177L.

 


OH-AYN ja AYS peräkkäin Pyhäselän kentällä.
Kuvassa Lauri Turpeinen ja Reijo Hirvonen.

 


Kuvat vuodelta 1993. Pyhäselän kentän avajaiset parhaillaan.

 


Kuin kaksi marjaa...AYN ja AYS.

 

Kuvaan liityvä tarina...

Yksityislentäjä lähti ihailemaan Runo-Suomen juhannuskokkoja ilmasta kä-
sin Grumman AA-5:llä Joensuusta. Hän päätti myös käväistä Pyhäselän lä-
hes valmiilla uudella kentällä. Ohjaaja kiersi kentän ja lähestyi 600m pitkää
kiitotietä pohjoisesta laipat täysin alhaalla. Korkeutta ja nopeutta oli kuiten-
kin liikaa. Kosketuskohta oli noin 200m kynnyksestä. Ohjaaja päätti kes-
keyttää laskeutumisen kiitotien puolessa välissä ja hän avasi kaasun ylös-
vetoa varten. Hän keskeytti kuitenkin ylösvedon 50 - 100m ennen kiitotien
päätä, koska arvioi, että kone ei nouse reunaesteiden yli. Kone ei pysähty-
nyt kiitotielle vaan jatkoi kiitotien jatketta, joka oli osittain alamäkeä. Kone
rullasi lähes 200m ja putosi lopuksi nokalleen kaksi metriä korkealta pen-
kalta. Koneen nokkaosa vaurioitui pahoin. Koneessa olleelle kahdelle hen-
kilölle ei sattunut henkilövahinkoja mutta tulipa ikimuistettava juhannus.
Tuuli oli 90 astetta 5 solmua. Ohjaajan lentokokemus oli 245 tuntia ja vii-
meisen kolmen kuukauden aikana 4,5 tuntia ja 8 laskua. Ikää oli 52 vuotta.
Tuli todistetuksi harmittavalla tavalla, että 600metrin pituisella kiitotiellä o-
peroitaessa AA-5 kaltaisella lentokoneella ei ole varaa muuttaa mieltään
monta kertaa. Parempi kuitenkin näin kuin lentää kiitotien jatkeelle metsään
sillä myöhäisestä ylösvetopäätöksestä johtuen nousu ei olisi ilmeisesti on-
nistunut. Laskulaipatkin olivat unohtuneet alas.
(Kertomus Ilmailulehti 2/1994)

 


OH-AYN ohjaamo kaputin jälkeen.

 

PÄÄSIVULLE